Soutěž Městská knihovna roku pořádá Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) od roku 2010. Klade si za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Ve čtvrtek 12. října byla v Zrcadlové kapli pražského Klementina Knihovnou roku 2023 vyhlášena Knihovna Kutná Hora.

„Ocenění jsme převzali z rukou ministra kultury Martina Baxy a předsedy SKIP Romana Giebische. Je to pro nás opravdu prestižní záležitost protože šlo o posuzování odborné části naší činnosti. Je to především odměna komunikace uvnitř knihovnického týmu i odměna našim čtenářům, bez kterých by naše práce neměla smysl,“ řekla ředitelka knihovny Gabriela Jarkulišová a neopomněla zmínit fakt, že knihovna má štěstí na osvíceného zřizovatele, město Kutná Hora.

Všem oceněným osobně blahopřál ministr kultury Martin Baxa, který ve svém úvodním slově zmínil: „Jsem hrdý, že Česká republika má jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. V knihovnách žije paměť a identita: našeho jazyka i národa, naší kultury a společnosti. Knihovny tím ideálně spojují minulé s přítomným, permanentně připomínají, aktualizují naše kořeny. Je tedy nezbytné práci a každodenní nasazení knihovnic a knihovníků oceňovat a poděkovat“.

Aby toho nebylo málo, sluší se ještě připomenout, že v pondělí 2. října se kutnohorská knihovnice Kateřina Mizlerová stala historicky prvním středočeským MARKem, tedy nositelem ocenění pro mladého atraktivního a aktivního, rozumného a racionálního, kooperující a kreativního knihovníka do 35 let. Ocenění uděluje rovněž Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

close Ze zahájení zkušebního provozu nové knihovny v ulici Na Náměti v Kutné Hoře. info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Knihovna Kutná Hora poskytuje široké spektrum přednášek, besed, seminářů, workshopů i multikulturních aktivit. Je vybavena moderními systémy, pohodlným a přívětivým zázemím. . Součástí knihovny je také příjemná kavárna a parkoviště s třemi desítkami parkovacích míst. Knihovna je vybavena moderními systémy, pohodlným a přívětivým zázemím. Najdeme zde zákoutí s četbou pro různé věkové i zájmové skupiny čtenářů. Kromě tradičních výpůjčních služeb knihovna provozuje Knihovnu věcí, kde nabízí dětem i dospělým půjčování předmětů od didaktických pomůcek až po malířské stojany, šicí stroje nebo stany. /zdroj SKIP/