„Na základě Koncepce pracovní činnosti městské policie pro rok 2016 až 2020, kterou schválili městští zastupitelé, byl stanoven požadavek navýšení o čtyři pracovníky. Hlavní příčinou, proč se lidé nehrnou do služeb městské policie, je několik – mzda, psychická a fyzická náročnost či neatraktivnost povolání,“ uvedl ředitel kutnohorské městské policie Václav Mareček.

Dodal, že nezájem o pracovní pozice strážníka městské policie je také spojována se současným vývojem na pracovním trhu a jeho konkurenceschopností. „S nedostatkem nově přijatých pracovníků se potýkají i bezpečnostní složky, jako jsou Armáda ČR, Policie ČR, Celní správa a Vězeňská služba, a to i přesto, že personální podmínky těchto bezpečnostních složek jsou jistě výhodnější, než personální podmínky strážníka městské policie,“ vysvětlil Mareček.