V současné době se připravuje zateplení fasády domu číslo popisné 652 v Sedlecké ulici. Městská rada už odsouhlasila zahájení poptávkového řízení na zhotovitele stavby, přičemž rozhodujícím kritériem výběru bude nejnižší nabídnutá cena.

Opravy se ale dočká také dům s číslem popisným 1 na Kaňku. Ten byl dříve sídlem radnice, nyní ho využívá česká pošta. Vedení města by na jeho opravu chtělo použít finanční prostředky, které mělo vyhrazené na údržbu Tellerova cukrovaru, ten byl ale mezitím prodán. Radní chtějí k opravě kaňkovské budovy využít ještě jiné zdroje finančních prostředků, než je pouze městská pokladna. Proto současné odsouhlasili i podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek, která je vypsána ve fondu Ministerstva kultury České republiky.