„Při kontrole aktuálně nejvíce postižených částí stavby, kde opětovně hrozí vyvalení zdiva nebo pády kamene, ke kterým už v minulosti došlo, jsme společně jednali o možných okamžitých bezpečnostních opatřeních i o nejvhodnějších technologických postupech a časovém harmonogramu další plánované rekonstrukce,“ uvedl radní města, archeolog Filip Velímský.

K řešení, navrhovanému městem, se nyní opětovně budou vyjadřovat památkáři. Vzájemná shoda už panuje ohledně záměru co nejdříve doladit a následně i stavebně zahájit projekt na rekonstrukci úseku u bývalé Žižkovy brány. Tam konečně došlo k dohodě o směně pozemků mezi městem a soukromým vlastníkem, která tento záměr dosud blokovala.

„Zabezpečení přístupu do rizikových úseků stavby a rozebírání uvolněných částí zdiva by mělo začít v řádu dnů a bude hrazeno z rozpočtu města. Se zahájením celkové opravy této části hradebního pásma, jehož součástí jsou i dvě původní, nyní silně narušené bašty, počítá město v horizontu jara příštího roku. Realizace potrvá odhadem několik měsíců a náklady se budou pohybovat v řádech milionů korun,“ vysvětlil Velímský.

Čáslavské hradební pásmo, které tvoří dominantu města už více než sedm set let, není podle něho v příliš dobré kondici. „Některé v minulosti provedené rekonstrukční zásahy se s odstupem času ukázaly jako nepříliš vhodné a ve finále hradbám spíše uškodily,“ poznamenal Filip Velímský.

Stejný názor má i starosta města Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). „Hradby se v některých částech postupně bortí a vyvalují se z nich kameny, což ohrožuje bezpečnost obyvatel. Tato skutečnost a doporučení odborníků jsou hlavním důvodem, proč jsme se k urychlení procesu revitalizace hradeb rozhodli,“ uvedl Málek.