„Na základě prvotních zjištění insolvenčního správce se jeví pravděpodobné, že Město Kutná Hora řídilo společnost jako takzvaný stínový manažer, což může zakládat odpovědnost Města za škodu způsobenou společností dlužníka,“ zní pro kutnohorskou radnici závažné zjištění insolvenčního správce Michala Žižlavského.

Jako problematická je insolvenčním správcem dále spatřována například skutečnost, že provoz podniku dlužníka, tedy nemocnice, byl převeden na konkurenční subjekt (Oblastní Nemocnici Kolín), aniž by byla řešena otázka závazků Nemocnice Kutná Hora s.r.o. vůči věřitelům. Rozhodnutí ukončit provoz nemocnice totiž zřejmě, podle znění zprávy, sehrálo podstatnou roli v tom, že dlužník není schopen splácet své závazky. Předběžné závěry správce jsou tak zatím v příkrém rozporu například s dřívějšími výroky starosty města Ivo Šalátka, ve kterých tvrdil, že zvolený postup na převod nemocnice bude pro město právně a finančně bezproblémový.

Insolvenční správce navíc vyslovil domněnku, že reálná hodnota majetku likvidované městské společnosti je asi o patnáct milionů nižší, než poslední jednatelkou Alicí Opočenskou uváděných čtyřicet šest milionů korun. Výše dluhů Nemocnice Kutná Hora s.r.o. je přitom více než padesát čtyři milionů korun.

V pátek se sešel takzvaný věřitelský výbor sestávající ze zástupců firem, kterým městská s.r.o. dluží. Ten se správci Žižlavskému rozhodl doporučit uplatnění finančního nároku vůči Městu Kutná Hora, které rozhodnutím svých zastupitelů, převést nemocnici na kraj, současnou situaci a neschopnost splácet zapříčinilo.

„Členové věřitelského výboru se dohodli, že samostatně zváží podání trestního oznámení, týkajícího se okolností převodu majetku, aktiv a smluvních vztahů, sloužících provozu nestátního zdravotnického zařízení dlužníka,“ zní citace ze zprávy insolvenčního správce.

Městu tak hrozí hned několik soudních sporů, jejichž nepříznivý výsledek může mít škaredý dopad na městskou pokladnu. Insolvenční správce navíc upozorňuje na to, že po odstoupení poslední jednatelky městské společnosti Alice Opočenské, nebyl jmenován jednatel nový.

„Insolvenční správce informoval starostu Kutné Hory, že může nést odpovědnost za to, že společnost dlužníka nemá osobu oprávněnou jednat za dlužníka,“ konstatuje zpráva Žižlavského.

Zajímavé je také zjištění insolvenčního správce Michala Žižlavského, že hospodaření kutnohorské nemocnice se během jejího provozování soukromou společností Medistyl Pharma (od ledna 2008 do března 2009), oproti letům, kdy ji vedlo město, zlepšilo. Starosta Kutné Hory Ivo Šalátek přitom podle citované zprávy spojuje zjištěné nedostatky v hospodaření právě se jmenovaným soukromníkem.

Starosta Kutné Hory Ivo Šalátek hodlá nejdříve vyčkat na závěry insolvenčního řízení. Poté se na ni vrhnou právníci města.