„Smlouva na kostel nám končí na konci února. Schválili jsme novou s platností od 1. března do 31. prosince 2024 s tím, že stejnou dobu bude mít i platnost smlouvy na kapli a na informační centrum. Do té doby máme prostor jednat o směně, která zatím neproběhla,“ řekl kutnohorský starosta.

Právě směna majetku mezi městem a církví byla tématem jednání zastupitelů v polovině loňského roku. Iniciátorem směny kaple Božího těla a přilehlých pozemků, které jsou v majetku města, ale má je v pronájmu Římskokatolická farnost, za kostel svatého Jana Nepomuckého, který je naopak majetkem církve a využívá je město, byla právě farnost.

Člen ekonomické rady farnosti Lukáš Kutil tehdy zdůraznil, že jde hlavně o využitelnost obou objektů. Kostel sv. Jana Nepomuckého tvoří komplex s dalšími budovami, které využívá hlavně město. Naopak kaple Božího těla je lépe využitelná v souvislosti s chrámem svaté Barbory, který je majetkem církve. Směně ale zastupitelé nakonec zelenou nedali.