„K pozměňovacímu návrhu novely zákona o odpadech se do jeho projednání v příslušném výboru nebudu vyjadřovat. Předpokládám, že jednání bude veřejné," uvedl Antonín Staněk.

Podstatou pozměňovacího návrhu je záměr  osvobodit, a to zpětně od roku 2015, od poplatků ten odpad, který provozovatel údajně účelně na skládce využívá. Zatímco zákon ve stávajícím znění stanovuje limit odpadů osvobozených od  poplatků do 20 procent roční hmotnosti odpadů ukládaných na skládce, pozměňovací návrh by takto umožnil v některých letech zpětně osvobodit až dalších 60 procent hmotnosti takových odpadů.

A právě v tom je zakopaný pes. Legislativní cestou by tak zaniklo právo na doměření poplatků původcům odpadu, které začal přiznávat svým rozhodnutím Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK). „Aktuálně KÚSK nepravomocně rozhodl o doplacení  městu Čáslav více jak 150 miliónů korun. O to vše by město nenávratně přišlo. Stejně tak o další uplatněné nároky, o kterých ještě KúSK nerozhodl,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).

Úsilí současného vedení čáslavské radnice, které na nesprávné ukládání odpadů na čáslavské skládce a tím i finanční ztráty pro městskou kasu opakovaně poukazuje, by tak přišlo vniveč. Pozměňovací návrh navíc počítá i s tím, že by původcům odpadu, respektive provozovatelům skládek, byly neodvedené poplatky zpětně nejen odpuštěny, ale zanikla by i možnost jakéhokoliv dalšího přezkumu ve správním, případně soudním řízení.

„Uvedené řešení jde proti všem dosavadním rozhodnutím, které při posuzování této otázky učinily orgány státní správy, které dosavadní praxi některých odpadových firem opakovaně označily za účelově chybně vykazovanou formu skládkování,“ uvedl mluvčí čáslavské radnice a radní Filip Velímský s tím, že uvedeným rozhodnutím by utrpěly nejen obce, ale především sám stát, jímž zřizovaný Státní fond  životního prostředí by přišel o obdobné stamilionové pohledávky.

Krátce poté, co se k pozměňovacímu návrhu novely zákona o odpadech vyjádřil čáslavský starosta prostřednictvím sociálních sítí, vyrukovala společnost AVE CZ s otevřeným dopisem zastupitelům. „Vzhledem ke stále se stupňujícím útokům na naši společnost ze strany pana starosty Málka jsme se rozhodli zastupitele informovat touto cestou o tématech, u nichž kroky vedení čáslavské radnice vedou ke zbytečnému rozšiřování sporů mezi městem a společností AVE CZ, a to ke škodě města Čáslavi a jeho obyvatel,“ uvedl jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík.

Otevřený dopis je zaměřen na údajnou nespolupráci ze strany města při rozdělování sponzorských peněz, které AVE CZ městu v minulosti a i letos nabízí a na "neplnění" vzájemných dohod při údržbě a sečení zeleně ve městě.

„AVE CZ i přes obecně komplikovanou situaci v důsledku epidemie koronaviru vynaložila maximální úsilí a realizovala první seč ve smluvně daných lhůtách; ukončena byla 22. dubna 2020. AVE CZ přitom dle požadavku města dodržela zásadu „zvýšit výšku kosení“, což ovšem logicky vede k potřebě zahájit včas druhou seč. K té však radnice města odmítala vydat pokyn a druhá seč tak byla v souladu s pokynem města zahájena až 11. května 2020,“ stojí mimo jiné v otevřeném dopise.

Čáslavská radnice stanoviska uvedená v otevřeném dopise odmítá. „Společně s několika dalšími zastupiteli se shodujeme na nepodloženosti a nepravdivosti uvedených tvrzení a celkově neadekvátním postupu ze strany jednatele AVE CZ,“ uvedl k otevřenému dopisu Filip Velímský.