V jeho rámci se za dva roky podařilo s týmem osmi vysokých, vyšších a středních škol z Evropy a Turecka vytvořit jazykové kurzy, které jsou přístupné vyučujícím a jejich studentům prostřednictvím e-learningové platformy.

V prezentacích připravených týmem čáslavské a slovinské vyšší odborné školy (z Murské Soboty) se hosté seznámili s jednotlivými kurzy v šestnácti jazycích, které pokrývají téměř všechny jazykové úrovně a nabízejí velké množství profesních témat zaměřených na hotelnictví a turismus.

Přínos projektu pro vzdělávání v této profesní oblasti byl oceněn i Janou Šturmovou, která na semináři zastupovala Asociaci hotelů a restaurací ČR. Ve svém příspěvku nejen ocenila samotný projekt, ale nabídla zúčastněným školám i různé vzdělávací aktivity a podporu mezinárodní spolupráce ze strany Asociace.

Z mezinárodního semináře na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Čáslavi.

Pod vedením čáslavských vyučujících si pak v odpoledním workshopu účastníci semináře e-learningovou platformu prakticky vyzkoušeli v učebnách ICT. „Mohli tak poznat, v čem tkví největší přínos našeho projektu. Totiž že námi připravené kurzy lze použít i pro všeobecné a jinak profesně orientované jazykové vzdělávání," zmínil zástupce ředitele čáslavského vzdělávacího zařízení Pavel Kluh.

Například témata týkající se managementu, marketingu či financí mohou doplnit jazykové vzdělávání ekonomicky pojatých oborů vyšších a středních odborných škol. Moduly o evropských zemích, orientace ve městě, komunikace na recepci či v restauraci zase zlepší jazykové schopnosti a kulturní povědomí každého, kdo jako turista vyráží do zahraničí.

„Společně s naší partnerskou školou z Murské Soboty jsme vytvořili prostor, v kterém si školy mohly vyměnit pozitivní zkušenosti z praxe a navázat kontakty na národní i mezinárodní úrovni. Doufáme také, že účastníky semináře naše e-learningová platforma zaujala natolik, že ji začnou využívat v jazykové výuce na svých školách a tím ji uvedou v život," dodal Pavel Kluh.