86. ročník soutěže byl opět mezinárodní. Do Čáslavi se sjelo více než dvě stě harckých kanárů z celého Česka a Slovenska.

Kanáři byli před pěveckým výkonem umístěni v jedné místnosti, každý ve své zatemněné kleci, která má jen malý otvor na dýchání. Cílem je kanára tak trochu „opít rohlíkem“. Opeřenci jsou totiž cvičení, aby si mysleli, že se rozednívá a před soutěží se nevysilovali.

Po „rozednění“ soutěží kolekce čtyř kanárů, které přinese „nosič klecí“. Klece narovná nad sebe do jakési věže. Potom mají kanáři během půl hodiny možnost předvést, co umí. Pak následuje bodování. O počtu bodů rozhoduje poloha, rytmus, barva a hloubka zpěvu. Hudební produkce začíná jakýmsi vrčením, kterému se říká basová role, pokračují duté zvonky a výstup končí píšťalami.

Meditační a modlitební zastavení k zamyšlení Za krásou rodiny do chrámu svaté Barbory.
PODÍVEJTE SE: Meditační zastavení Za krásou rodiny nabízí chrám svaté Barbory

A proč se těmto kanárům říká harcký? Divoký kanár má domov na Kanárských ostrovech. Španělé začali odchycené samečky dovážet do Evropy. Brzy začali být kanáři odchováváni v zajetí a objevovaly se nové mutace. Nakonec vznikala plemena tří různých chovatelských směrů: kanárů zpěvných, barevných a postavových. A vývoj pokračoval. V německém pohoří Harz patřila klícka s kanárem k výbavě horníka. Ptáčci totiž upozorňovali horníky svým chováním na nebezpečné koncentrace důlních plynů. A právě zde vznikl nový směr šlechtění - harcký kanár. Vyniká dutě znějícím, hlubokým a pomalu přednášeným zpěvem bez rušivých tónů. Pokroku, hlavně v hloubce přednesu túr, poté dosáhli šlechtitelé v Drážďanech. Tento kmen kanárů se později dostal do Čech.

Zdroj: Youtube

Kanáři nezpívají jednotně, ale při zpěvu střídají odlišné úseky. Pro ty se používá název túry. Setkáváme se také s termínem role, což je označení pro túry spojované, tedy rolované. Posuzovatelé jednotlivé túry bodují. Pro nás, laiky, není ani tak důležitá poloha, rytmus, barva, stavba a délka túr, necvičené ucho totiž tyto nuance jen těžko rozpozná. Pro nás zpívají všichni krásně!