Vystudoval psychologii, které se zpočátku také věnoval, když pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích. Později se orientoval na překladatelskou činnost a tlumočení z anglického jazyka, stal se autorem textů k písním mimo jiné Karla Zicha nebo Pavla Bobka a v předrevolučním a revolučním roce byl také pražským dopisovatelem největší světové agentury Reuters.

S revolučními událostmi se změnil také život Michaela Žantovského, který se do tehdejšího dění aktivně zapojil, stal se jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra a díky svým kontaktům s Václavem Havlem byl v samém centru dění jak přímo v revolučních dnech, tak i následně v letech, kdy Václav Havel zastával post prezidenta republiky.

Michael Žantovský stál zpočátku po jeho boku jako mluvčí hlavy státu, později zastupoval tehdejší Československo z pozice velvyslance na diplomatických úřadech v USA, Izraeli a ve Velké Británii. Velká část čáslavského setkání s Michaelem Žantovským tak byla, zcela logicky, věnovaná právě prvnímu porevolučnímu prezidentu Václavu Havlovi, o jehož životní i politické cestě by mohl host večera hovořit dlouhé hodiny.

Připomněl tedy alespoň některé zajímavé i úsměvné zážitky, týkající se například poněkud zvláštního nástupu nového prezidenta na Hrad, k němuž po Novém roce 1990 vlastně nikdo zpočátku neměl klíče, ale nevyhnul se ani vážnějším chvílím a tématům, které provázely zvláště poslední roky Havlova života.

Na dotaz z publika se Michael Žantovský věnoval také mezinárodní politice a nebezpečí, které mnozí vidí v působení Ruska. Podle Michaela Žantovského bychom si měli uvědomit, že se již nejedná o bývalou vojenskou velmoc, ale o stát, jehož hrubý domácí produkt (HDP) se pohybuje na stejné úrovni, jako je tomu například v Itálii. Nicméně to neznamená, že bychom se neměli mít na pozoru.

V závěru setkání padl dotaz také na případnou prezidentskou kandidaturu Michaela Žantovského v příštích volbách - toto téma čáslavský host nevyloučil s odkazem na budoucí aktuální situaci a nutnost zvážit všechna pro a proti takového kroku.

Příštími hosty dalšího ze setkání se zajímavými osobnostmi na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi budou ve čtvrtek 6. února armádní generál Petr Pavel a Petr Kolář, bývalý diplomat v USA a Rusku.