Do krajského kola konaného na Střední průmyslové škole stavební v Kladně byli vybráni Michal Houfek a Matěj Reichman s tématy, která řešili v rámci své ročníkové práce. Michal Houfek se představil s prací na téma „3D model a 3D tisk letadla Boeing 777“ a Matěj Reichman zpracoval téma „Modelování tanku Sturmtiger“. Oba žáci se museli prokousat samostudiem pro ně nového programu Autodesk Inventor a následně jej prakticky využít při splnění cílů své práce. Fyzickým výstupem obou prací byl 3D model, který byl vytištěn na školní tiskárně 3D Faktories EasyMaker. Vybraná témata obhajovali formou prezentací před hodnotící komisí.

Výsledky obou studentů předčila jejich očekávání. V oblasti Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design obsadil Michal Houfek celkově 2. místo a Matěj Reichman místo třetí. Kromě výborného umístění a vzorné reprezentace školy je nutné zdůraznit, že práce na tématech i účast v krajské soutěži jim přinesla nové zkušenosti do budoucího studia a následné praxe.
K zaslouženému umístění blahopřejeme.

Vlastimil Andrle, učitel technických předmětů