Města sice akci vítají, významně se prý jejich rozpočtů ale nedotkne. „Připravujeme k tomu na tento týden oficiální stanovisko, ale již v tuto chvíli mohu uvést, že město praktikuje principy Milostivého léta standardně při dluhu z placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky dle aktuálně platné směrnice z roku 2014,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Pokud v Kutné Hoře dlužník dluží na nájemném v městském objektu, ale uhradí jistinu dle dohody o splácení dluhu, je příslušným orgánům města předložen návrh na prominutí části příslušenství, tedy sankcí. Rada města a zastupitelstvo ale mohou rozhodnout o prominutí veškerých sankcí spojených s dluhem.

S dluhy pomůže i Oblastní charita v Kutná Hoře
Milostivé léto je pro řadu lidí šancí na nový život bez dluhů. Někteří ale nevědí, jak se do akce zapojit. Pomoc nabízí také Oblastní charita Kutná Hora. „Kontaktujte naši Občanskou poradnu, domluvte si s námi schůzku a společně zjistíme, zda splňujete zákonné podmínky pro využití této jedinečné příležitosti. Zavolejte nám na číslo 733 741 939 nebo napište na email jan.hornych@kh.hk.caritas.cz,“ uvedla Marcela Mommersová z Oblastní charity.

Atrium Palác v Pardubicích
Nákupní centra ve vánočním hávu. Čím letos potěší napříč republikou?

Smysl v Milostivém létu vidí také čáslavský starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). „Jako představitel samosprávy akci rozumím. Některým dlužníkům může skutečně pomoci. Pro město nemá fatální dopad. Některé pohledávky jsou obtížně dobytné, s vymáháním je spojeno dost administrativy a pokud dlužníci zaplatí alespoň jistinu, kterou stejně obtížně vymáháme, vykompenzuje to eventuální ztráty na příslušenství pohledávky,“ řekl Málek.

Na pracovnice finančního odboru se zatím nikdo s žádostí o radu neobrátil. „Není v našich silách dlužníky z vlastní iniciativy upozorňovat na možnost využití milostivého léta,“ dodal starosta Čáslavi.

Věřitelé, kterých se Milostivé léto týká:
• Česká republika,
• územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
• státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
• dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
• příspěvková organizace územního samosprávného celku,
• ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
• obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
• státní podnik nebo národní podnik,
• zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
• právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).