Významnou zastávkou na několikakilometrové trati byla ves Mladotice. Zdejší most byl od časného dopoledne obsypán zvědavými diváky, kteří s napětím očekávali příjezd prvního z vodáků.
Ten se objevil kolem 10.45 hodin. (Z Pařížova se vyjíždělo v 10 hodin). Pokřikem „Ahoj!“ pozdravil přihlížející, podplul pod mostem a po několika desítkách metrů zakotvil u stánků s občerstvením. Klobása a pivo, čepované z pípy přistavené na samém břehu Doubravy, přišly vhod nejen jemu.
Celému reji přihlížel i dědek Doubrava, pro nějž Odemykání znamená konec zimního lenošení.
Břeh řeky se plnil dalšími a dalšími vodáky i těmi, kdo na usednutí do loďky neměli dost odvahy nebo prostředků, ale celou akci si přijeli aspoň prohlédnout.
Po příjemném osvěžení a občerstvení usedli účastníci opět do svých plavidel a vydali se na další cestu po vlnách.