Na zprůjezdnění Močovic si přitom museli řidiči počkat o půl roku déle, než bylo původně v plánu. Uzavírku silnice druhé třídy číslo 337 v obci si vyžádala rekonstrukce mostu přes potok Klejnárka. Stavební práce začaly v červenci loňského roku a měly do konce prosince skončit. To se ale nestalo a obyvatelé Močovic museli až do začátku letošních prázdnin při cestě do Čáslavi využívat objízdné trasy kolem Krchleb.

Aby toho nebylo málo, přidala se ještě uzavírka v obci Neškaredice kvůli budování vodovou a kanalizace a následné úpravě komunikací. V tomto případě Město Kutná Hora uvolnilo z rozpočtové rezervy zhruba 720 tisíc korun, aby bylo možno dát do pořádku silnice a chodníky, jež utrpěly „šrámy“ při výstavbě kanalizace a vodovodu.

„Hlavní průtah obcí je od minulého víkendu průjezdný, je na něm položená nová vrstva asfaltu. Řada věcí ale ještě zbývá dodělat,“ uvedl předseda osadního výboru Neškaredice Jan Balham. Podle něj nejsou například dokončené komunikace ke zdejším bytovkám, dokončit zbývá také chodníky a různé dílčí úpravy v okolí autobusových zastávek.