„Nejprve studenti provedli průzkum. Tím bylo zjištěno, že stav morového sloupu je poměrně vážný. Navrhli jsme proto vzorová pole, na kterých se budou zkoušet technologie tak, aby se mohl připravit návrh celkové rekonstrukce. Studenti vzorová pole nyní restaurují v rámci svých magisterských prací pod odborným dohledem," uvedl Jakub Ďoubal, vedoucí pedagog Fakulty restaurátorství Univerzity Pardubice.

Současný stav je kritický

Morový sloup je jednou z dominant Kutné Hory. Současný stav této památky je však vážný a celková rekonstrukce je naprosto nevyhnutelná. Vzhledem k materiálu sloupu, jímž je vápenec, i řadě ne příliš zdařilých restaurátorských zásahů v minulosti, nebude rekonstrukce vůbec snadnou záležitostí. „Celkově stav morového sloupu nebyl dobrý. Uvědomovalo si to i město, tak nás jako fakultu restaurátorství oslovilo, abychom průzkum provedli," upřesnil Jakub Ďoubal.

Revizní zásah byl podle něj plánován už delší dobu. Situace je prý poměrně komplikovaná. „Primárně je to dané kutnohorským vápencem, který je nyní na hranici svojí materiálové životnosti. Dále některými restaurátorskými zásahy v minulosti, kdy kolegové sice měli snahu sloup restaurovat, ale technologie a poznání nebyly na takové úrovni jako jsou dnes," dodal Ďoubal. Díky neodborným zásahům byly některé problémy vyřešeny, na druhou stranu jich ale také mnoho přibylo. V minulosti byla restaurátorských zásahů provedena celá řada, zhruba ve dvacetiletých intervalech přibližně od šedesátých let minulého století. „Myslím si, že zejména ten poslední větší zásah před patnácti, dvaceti lety, mohl být na lepší úrovni," poznamenal Jakub Ďoubal.

Jedním ze zásadních problémů bude odstranění cementových vysprávek, které tam byly v minulosti implantovány a pod kterými se kámen nyní sype.

Kámen je v dezolátním stavu

Vysprávky nebude možné odstranit všechny, protože by ze sloupu téměř nic nezbylo. Bude je však možné alespoň redukovat, protože kámen pod nimi je naprosto v dezolátním stavu a je třeba ho nějakým vhodným způsobem zpevnit. „Bude to ale těžký úkol, zejména čištění černých krust, které jsou často posledním nositelem sochařského reliéfu," doplnil Ďoubal.

Při restaurátorských pracích bude třeba postupovat s maximální opatrností. „Budeme muset být opatrní na ty nejcennější části, jako jsou reliéfy nebo plastické prvky," dodal Ďoubal. Zásah bude náročný zejména proto, že při předchozích opravách byl použit velmi tvrdý materiál, tedy cement, na měkký korozí narušený podklad. Výsledkem je vážné narušení kamene pod těmito tmely.

V tuto chvíli se v rámci vzorových polí dělá odhad toho, jakým způsobem bude možné rekonstrukci provádět a zda-li vůbec. Do podzimu by práce na vzorových polích měly být ukončeny a následně navržen postup na celkovou obnovu sloupu, která by se pak uskutečnila v několika příštích letech. Na celkovou rekonstrukci sloupu bude vypsáno výběrové řízení. „V současné situaci je problém, že hlavním kritériem výběrových řízení bývá nabídková cena firmy. To často vede ke snaze redukovat restaurátorský zásah pouze na viditelné zákroky, bez snahy řešit podstatu problému. Společně s nedostatečně účinným systémem kontroly prováděných prací mohou takové zákroky spíše uškodit než prospět," podotkl Jakub Ďoubal.