Opravy povrchu na komunikaci první třídy jsou plánované po jednotlivých úsecích a za provozu s využitím kyvadlově řízené dopravy. „Výběrové řízení na zhotovitele je v závěrečné fázi. Byl vybrán vhodný kandidát a v nejbližší době bychom rádi podepsali smlouvu o dílo,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček

Pokud půjde vše podle předpokladů, očekává se předání stavby zhotoviteli v průběhu srpna, kdy by se zahájily přípravné práce v souvislosti s výstavbou provizorní komunikace a provizorního přemostění vedle stávajícího mostu.

Křižovatka na Kalabousku u Čáslavi při výstavbě přeložky silnice I/38 u Církvice.
FOTO: Uzavírka obchvatu Církvice se protáhne, sjezd na Kalabousek bude zavřený

„Větší rozsah prací na silnici I/2 předpokládáme po 10. září," doplnil mluvčí. Tehdy totiž ŘSD plánuje ukončit uzavírku silnice třetí třídy z Církvice na Karlov, která souvisí s výstavbou obchvatu a která je spojnicí mezi Kutnou Horou a Čáslavi.

„Silnici Církvice - Karlov hodláme zprovoznit v závislosti na postupu výstavby přeložky silnice třetí třídy a mimoúrovňové křižovatky Církvice tak, aby na tato část obchvatu mohla být uvedena do provozu v předstihu v režimu předčasného užívání stavby. S ohledem na tento termín naváže postup prací na silnici I/2 tak, aby se vyloučily případné dopravní komplikace na mimoúrovňové křižovatce Malín," dodal Buček.