Městský úřad Kutná Hora v souvislosti se silničními uzavírkami zároveň upozorňuje občany na jednu novinku, díky které mohou přehledně sledovat dopravní omezení nejen ve svém regionu, ale i v rámci celé republiky.

V současné době silniční správní úřady všech stupňů zadávají dopravní informace o uzavírkách a zvláštním užívání do informačního systému Centrální evidence uzavírek. Informace a podrobnosti o uzavírkách nebo omezeních provozu na silnicích kdekoli na území republiky tak lidé naleznou na stránkách evidence.