Tentokrát jsem tam už nebyl jako nervózní soutěžící, ale jako jeden z publika.
Již posedmé měly studenti třetích a čtvrtých ročníků gymnázia možnost utkat se o velmi lákavou hlavní cenu, kterou je 4–týdenní kurz angličtiny v městě Bournemouth na jihu Anglie. Výherce druhé ceny se vypraví na to samé místo na 14 dní.
Soutěží s takto hodnotnými odměnami (první cena lze vyčíslit částkou přesahující 50 tisíc korun) se může pochlubit jen málokterá střední škola. Finanční prostředky dodává již zmiňovaná Nadace profesora Františka Munka a Naděždy Munkové, kterou v porotě zastupoval inženýr Vlastimil Navrátil. Profesor Munk, absolvent kutnohorského gymnázia, který se během studia také dostal na zahraniční stáž, se rozhodl tuto nadaci založit za účelem podpory nejnadanějších studentů.


Tento rok se finále účastnilo osm studentů. Prvním úkolem bylo napsat anglickou esej na jedno z daných témat a následně ho obhájit při veřejné prezentaci. Byla diskutována témata globalizace, přítomnosti amerického radaru na našem území, generačních propastí a vlivu americké kultury. Porota hodnotila jak jazykovou úroveň tak i schopnost obhájit názor.


Musím dát za pravdu porotcům v tom, že jazyková úroveň v hodnocení nakonec nemohla hrát velkou roli, protože byla u všech studentů na vysoké úrovni. Tím jsem byl velmi příjemně překvapen a potěšen. Podle slov mnohým finalistů je globalizace nezastavitelným jevem. S ní jde bezpochyby ruku v ruce i stále se rozšiřující nutnost znalosti anglického jazyka. V současnosti vyučuji angličtinu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. V této pozici se setkávám s absolventy různých středních škol. Je smutné vidět, jak mnozí z nich s jazykem zápasí a jak pro některé končí studium informatiky právě kvůli angličtině. Velmi mě tudíž potěšila jazyková výbava finalistů soutěže. K této schopnosti někteří přidali i umění argumentace a nejlepší z nich si odnesli hodnotné ceny.


Jsem vděčný GJO i Munkově nadaci za příležitosti, díky kterým jsem mohl hodně načerpat.
Kéž by jednoho dne byla úroveň angličtiny všech absolventů středních škol taková, s jakou jsem se měl možnost setkat na Gymnáziu Jiřího Ortena.

Jan Šťastný

Autor článku je bývalý absolvent Gymnázia Jiřího Ortena a nyní učitel angličtiny na vysoké škole.