Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky je již tradiční mezinárodní akce, na níž se každoročně setkávají pracovníci a příznivci muzeí, aby si vyměnili své zkušenosti a seznámili se s terénem v různých částech našich republik. Letošní ročník, který se koná ve dnech 26. až 30. května, pořádají společně Muzeum Říčany a České muzeum stříbra v Kutné Hoře ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií.
Nedílnou součástí akce je návštěva expozic pořádajících muzeí, ale hlavní program se odehraje jako vždy v terénu. Pro téměř padesátku geologů je připravena návštěva šestnácti lokalit Říčanska. Zde se podívají do lomů Žernovka, na Menčice, Brník a do dalších zajímavých míst. Dále navštíví Kolínsko, konkrétně Novou Ves, Bořetice a Doubravčany a samozřejmě Kutnohorsko a Čáslavsko. Zde se mohou těšit na lokality kolem obcí Starkoč Markovice, a Vlastějovice.

Den v Kutné Hoře

Celý jeden exkurzí den pak bude věnován samotné Kutné Hoře a Kaňku, kde budou hlavními body návštěva muzejního dolu, prohlídka výstavy „Geologie Kutnohorska – nové objevy a zajímavosti", a expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum" v Tylově domě, v terénu například struskové haldy v údolí Vrchlice, haldy na Kaňku a Národní přírodní památka Kaňk (Na Vrších) se sedimenty křídového moře.

Terénní program bude pokračovat ve večerních hodinách společenským posezením doplněným odbornými přednáškami a besedami, které umožňují širokou výměnu zkušeností a rozvoj přátelské spolupráce v oblasti geologie i muzejní činnosti.
Pořadatelé věří, že letošní seminář bude další hodnotnou a krásnou kapitolou v téměř padesátileté historii společného setkávání českých a slovenských geologů