Zastupitelé na svém zasedání v úterý 9. května záměr polovinu firmy odkoupit schválili. Dali tak starostovi Lukáši Seifertovi (ODS) jako členovi valné hromady MVE zelenou, aby o tom s představiteli Čáslavi jednal. „Jsme v situaci, kdy nemáme jasné vyjádření města Čáslav, proto schvalujeme záměr, nikoli vlastní koupi. Až budeme vědět stanovisko čáslavských zastupitelů, můžeme řešit podmínky prodeje,“ uvedl starosta s tím, že případná cena za polovinu firmy bude v režii znaleckých posudků, nicméně nepředpokládá, že by šlo o desítky milionů korun.

MVE PLUS, která sídlí v areálu skládky nebezpečného odpadu konkurenční společnosti AVE v Čáslavi, funguje už 26 let. Podle starosty má pro Kutnou Horu velký význam a je hodnotná hlavně díky smlouvě, kterou má na likvidaci odpadu ve městě. Také provozuje sběrný dvůr. „Odkupem podílu by se navíc stav přiblížil faktické realitě, protože Čáslav prakticky společnost nevyužívá,“ konstatoval zastupitel Ivo Šanc (STAN a SNK). Městu totiž zajišťuje svoz odpadu právě firma AVE.

Petr Geřábek (KH Změna) zase připomněl, že jde o strategické rozhodnutí a je třeba mít naplánované kroky, které budou v případě úspěšných jednání následovat - například oslovení dalších obcí v regionu. „Je třeba zajistit, aby poté naše vyjednávací pozice s firmou AVE byla silnější,“ řekl. Informační setkání se skupinou starostů z regionu už se ale podle starosty Seiferta uskutečnilo a v tuto chvíli se jedná mimo jiné o možnosti tvorby koncepce odpadového hospodářství.

Starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD a nezávislí) potvrdil, že ve chvíli, kdy obdrží oficiální žádost o odprodej části firmy od města Kutná Hora, projedná ji zastupitelstvo a to rozhodne. „Uvidíme jaký budou mít názor zastupitelé. Než se vyřeší otázka jak dál s odpadovým hospodářstvím, osobně bych ale těch padesát procent neprodával,“ řekl starosta. Dodal, že ze strany Kutné Hory už v minulosti nabídka na odkup čáslavského podílu přišla.

Firma MVE plus sváží od ledna 1997 směsný komunální odpad z ulic Kutné Hory na skládku v Čáslavi. Svoz směsného komunálního odpadu se postupně rozšířil o odpad separovaný, především plasty, papír a nápojové kartony. Společnost zajišťuje i svoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu. Za dobu své existence svezla firma na skládku více než 100.000 tun odpadu z města.