V úvodu setkání se slova ujala ředitelka školy Věra Szabová: „Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se starali v průběhu tří let o tento projekt. Připíjím také všem dodavatelům našich strojů, konvenčních i CNC, ale i spolupracujícím firmám, které měly na starost rekonstrukci dílen, od podlah přes zednické, malířské a instalatérské práce. Poděkování patří také žákům školy, kteří při rekonstrukci také pomáhali.“

Následoval slavnostní přípitek. Slova se ujali také zástupci firem, které do dílen dodávaly stroje, a Jan Novák, předseda předmětové komise, který povyprávěl o průběhu rekonstrukce. Jeho slova podpořilo také video složené z videí a fotografií pořízených během prací.

Po přestávce určené pro občerstvení se všichni přesunuli do prostoru dílen, kde Vlastislav Málek, Věra Szabová, Ingrid Vavřínková a Jan Novák přestřihli pásku a všichni hosté si mohli prostor dílen prohlédnout. U strojů pracovali studenti, kteří ochotně vysvětlovali, jakým způsobem stroje fungují a jak se na nich pracuje.

Původní dílny pocházely z padesátých let minulého století. Protože škola chtěla nové stroje umístit do zrekonstruovaných prostor, přišly na řadu také stavební práce.

Projektový záměr škola podala v roce 2016, záměr byl schválen o rok později. Se samotnou realizací se začalo v roce 2018. V červnu tohoto roku se začaly dílny vystěhovávat. Během prázdnin se udělaly nové podlahy. Na řadu přišli malíři, instalatéři, osazena byla nová okna. Studenti nyní pracují na nových strojích, ale škola si ponechala i některé ze starých modelů.

„Velké poděkování patří také Středočeskému kraji za podporu,“ připomněla ředitelka.