Přistoupení města do společnosti Rozvojová agentura Kutné Hory schválili zastupitelé na svém posledním předprázdninovém zasedání. Úkolem společnosti by mělo být profesionální a pružné řešení přesně takové problematiky, kde jsou úředníci města až příliš svázáni zákony a nařízeními. „Myslím, že je prokazatelné, že město není schopno spravovat svůj majetek dostatečně efektivně,“ zdůvodnila svůj hlas pro vznik agentury kutnohorská zastupitelka Marie Matyášová. Politici se nakonec inspirovali příklady z mnoha jiných měst, kde takovýto model rozvojových agentur funguje již delší dobu.

„Strategická úroveň plánování a zadávání by měla vycházet od zastupitelů. Úroveň výkonnou, by poté realizovala samotná rozvojová agentura,“ uvedl k možnému způsobu fungování takovéto agentury místostarosta Kutné Hory Tomáš Benada. V praxi by potom do agendy vzniklé společnosti, mohl aktuálně náležet například prodej objektu bývalého cukrovaru. „Právě u těchto zadání by se uplatnil pružnější a profesionálnější přístup vedení společnosti, například při hledání vhodného investora,“ doplnil Benada.

Partnerem města bude při realizaci agentury společnost European commercial bureau, přičemž konkrétní smluvní ujednání projedná zastupitelský sbor nejdříve na svém zářijovém zasedání.