„Pokračovat budeme ve všech opravách, které jsme zahájili v roce 2021 a v tomto roce je máme v plánu uvést do provozu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček s tím, že  předpokládaný termín zahájení prací na osmatřicítce je mezi 1. a 4. dubnem.

Na letošní rok je také plánovaná oprava silnice I/2 mezi Malínem a Novými Dvory. Podle Bučka ale průběh této stavby bude záviset právě na okolních opravách: silnice I/38 mezi Hlízovem a Malínem a také na dokončování církvického obchvatu a s tím spojenou uzavírkou na Kutnou Horu - Karlov. Oprava silnice mezi Malínem a Novými Dvory by podle mluvčího ŘSD mohla začít v květnu. "Aktuálně stále probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládáme, že k podpisu smlouvy s vybraným subjektem by mohlo dojít v polovině dubna. V takovém případě by po předložení všech potřebných dokumentů ze strany zhotovitele, včetně vydaného stanovení dopravně-inženýrského opatření, došlo v průběhu druhé poloviny května k předání stavby," řekl Buček. 

Ten zároveň zdůraznil, že s ohledem na souběh staveb v daném regionu i vedení objízdné trasy přes mimoúrovňovou křižovatku Nové Dvory plánuje ŘSD v letošním roce zahájit práce stavbou mostního provizoria přes říčku Vrchlici a následně provést demolici a novou výstavbu mostu. "Práce na mostě zasáhnou do plynulosti provozu na silnici I/2 díky mostnímu provizoriu minimálně. Jsme si vědomi nutnosti zajistit odpovídají dopravní obslužnost regionu, kde významnou roli hraje dopravní propustnost přes Malín a toto hledisko je a bude zohledněno při rozhodování o dalším postupu stavby I/2 Malín-Nové Dvory v tomto roce.