Je však s podivem, že na internetu kutnohorská nemocnice od ledna takřka neexistuje. Na staré webové prezentaci, která patří společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., je strohé oznámení, které upozorňuje na fakt, že společnost již špitál neprovozuje. Zmizely odkazy i kontakty na jednotlivá oddělení.

Ze strany bývalého provozovatele se jedná o celkem logický krok. Mohl však být ihned následován stejně logickým opatřením oblastní nemocnice, která by nechala vytvořit prezentaci novou, nebo kontakty na jednotlivá oddělení zahrnula jakoukoliv formou do vlastního systému. Zatím se tak nestalo. Přes stránky kolínské nemocnice se ke kutnohorským zdravotníkům nedostaneme.

A pacientům zvyklým hledat telefonní čísla přímo na své lékaře prostřednictvím internetu nezbývá nic jiného, než zatěžovat nemocniční ústřednu.

Podle ředitele kolínského špitálu Petra Chudomela dostávají totiž zatím stále přednost jiné, naléhavější úkoly. „Vzhledem k tomu, že nejsme nástupnickou organizací Nemocnice Kutná Hora, to znamená, že veškeré smluvní, pracovně právní a další vztahy navazujeme úplně nově, je jasné, že řešíme záležitosti postupně – podle důležitosti. Do toho probíhají jednání s pojišťovnami, nastavují se účetní osnovy, zakládají se nákladová střediska – vše podle receptu kolínské nemocnice. Jakmile nám kapacity dovolí, dostane prioritu i webová prezentace kutnohorské nemocnice,“ konstatoval ve svém vyjádření kolínský ředitel.