Naučná stezka hravou formou přibližuje kačinský zámecký park jako významnou přírodní lokalitu s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými druhy hmyzu. Osm panelů naučné stezky seznámí s brouky a motýly, kteří na Kačině žijí.

Texty a obrázky připravil entomolog Tomáš Veverka, pozornost návštěvníků přitáhnou dřevěné modely hmyzu v nadživotní velikosti řezbáře Matěje Holuba.

Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu.