První úsek začínal na Střechovkém jezu a končil v Malovidech. Sem po oba dny (pátek 12. a sobota 13. dubna) dorazilo více než 40 sběračů odpadků. Následovaly další 4 úseky, na kterých dobrovolníci čistili řeku až do Pikovic.

Čistilo se nejenom z lodí, někteří dobrovolníci šli po obou březích a sbírali i širší okolí řeky. Je potěšující sledovat, jak každým rokem odpadků ubývá. Až na počasí (teplota v sobotu ráno byla jen lehce nad bodem mrazu) se akce vydařila a pomohla vyčistit řeku od odpadků. 

AUTOR: Petr Křen