"V Kutné Hoře byl zájem rodičů. Ti vyjádřili své přání vzdělávat své děti ve státní škole podle inovovaných programů," uvedl ředitel Základní školy Kamenná stezka Vít Šnajdr. Společně se zástupci města a rodiči se pak vydal do Základní školy Trutnov, kde vzdělávací program funguje.

Největší rozdíl v tomto vzdělávacím programu je ten, že se přesouvá zodpověnost ve vzdělávání z učitele na samotné žáky. "Ti se snaží vzdělávat, najít nové informace a sami se snaží dozvědět něco nového. Vzdělávání zůstává stejné, ale změní se cesta k tomu cíli," upřesnil ředitel.

Děti se tak nebudou muset učivo drilovat, ale každý si k poznání najde svou individuální cestu. "Učitel tak není garantem vědomosti, ale jakýmsi průvodcem," dodal. Děti se díky tomuto vzdělávacímu programu naučí sebeprosadit, prezentovat svůj názor a dokáží diskutovat. "To je to, co vyžaduje současná společnost. Jsou to vlastnosti, které od svých dětí chceme. Aby uměly spolupracovat, diskutovat a obhájit si svůj názor," zdůrazňuje.

Okoř 2017. Vypsaná Fixa
Kam vyrazit? Třeba na Fixu!

Ve vzdělávacím programu Začít spolu hodně záleží na nastavení dané školy. Individuální je například vykání či tykání s učitelem, to samé platí o oslovení učitele i o známkování. "Na naší škole to zatím není stanovené. Nyní ale probíhá kurz, kde se setkáme několikrát s rodiči, kteří mají o tento vzdělávací program zájem a i s jejich dětmi – budoucími prvňáčky," řekl. Během kurzu si vše škola s rodiči vyjasní. "Například jestli budeme žáky známkovat, zda budeme používat genetickou metodu čtení nebo synteticko-analytickou, jestli půjdeme v matematice cestou klasickou nebo podle Hejného," upřesnil.

Rodiče žáků programu Začít spolu se budou v Kutné Hoře daleko více zapojovat do výuky a spolupracovat se školou. "Nebude chybět podílení se na výzdobě třídy i na samotné výuce, a to ať už v roli pozorovatele či přímého účastníka," sdělil.

Probíhajícího kurzu se účastní na Základní škole Kamenná stezka kolem dvaceti žáků. Podle Víta Šnajdra by mělo do budoucí první třídy nastoupit maximálně 24 žáků, aby měla tato výuka smysl. Kurz pro předškoláky, který se koná v současné době na Základní škole Kamenná stezka, probíhá za finanční podpory Města Kutná Hora.

V září by na Kamenné stezce měli otevřít dvě první třídy, jednu s klasickým způsobem vzdělávání a jednu inovativní podle “Začít spolu”. "Nemáme to spádově nijak omezené, kdo má zájem o inovativní vzdělávání, může se přihlásit,”dodal.

Zda je možné "projít" touto "cestou" celou základní školu, není v tuto chvíli jasné. "Tento program zatím vzdělává žáky do páté třídy. Na druhém stupni se s tímto způsobem výuky zatím jen experimentuje," řekl. Vzápětí ale dodal, že si dokáže představit, že na menší škole se tento směr dá aplikovat i na druhém stupni.

Vzdělávací program s názvem Začít spolu funguje od školního roku 2011/2012 na Základní škole Mníšek pod Brdy. "Nyní máme na škole 12 tříd, které jdou tímto směrem," řekla ředitelka školy Michaela Pažoutová. Podle ní je zájem o klasickou třídu a Začít spolu tak napůl. "Tento vzdělávací program už si vytvořil své jméno, a kdo o to má zájem, tak si školu, na které to funguje, najde," dodala Pažoutová.

Jednou z maminek, která se kurzu účastní, je Lucie Sádlová z Kutné Hory. “Syn navštěvuje lesní mateřskou školu, kde jsou rodiče, děti I pedagogové rovnocennými partnery. Ve školce mezi sebou děti nesoutěží, nedostávají odměny ani tresty, učí se prožitkem, vlastním tempem a vlastní zkušeností. Všichni jsme s tímto přístupem spokojení a rádi bychom, aby se syn mohl v podobném duchu vzdělávat i na základní škole. Proto když jsme se dozvěděli, že na Základní škole Kamenná Stezka vznikne třída s programem Začít spolu, byli jsme nadšení,” řekla Lucie Sádlová.

Od tohoto programu očekává otevřenost a spolupráci mezi učiteli, rodiči a dětmi, partnerské prostředí, v němž se děti nebudou bát chybovat, školu jako místo, kde se děti učí spolupracovat, problémy řešit společně a vzájemně si pomáhat, individuální přístup, podnětné prostředí a metody práce s dětmi, které podpoří jejich vlastní vnitřní motivaci a odpovědnost za své učení, rozvoj kompetencí jako je spolupráce, ale i samostatnost, komunikace, sebehodnocení, zdravé sebevědomí a další. “A hlavně, že syn bude do školy chodit rád,” dodala.

Vyzkoušeli si fyzické policejní testy.
OBRAZEM: Vyzkoušeli si fyzické policejní testy