Firma vznesla proti odstřelu komína námitky

Firma Europlast, která má v blízkosti své provozy, podala proti odstřelu námitku. Její obavy z hroutící se masy starého komína v nejbližší době zváží Báňský úřad.

Původní termín šestého září a křížek v kalendáři pro událost roku zřejmě neplatí. Záleží však na konečném verdiktu Báňského úřadu. Firma Europlast totiž podle slov místostarosty Kutné Hory Tomáše Benady žádá záruku, že ji odstřel výrazněji neohrožuje. A tu snad také získá. Rizika však existují vždy. Zkušenosti firmy, která odstřel provede, by je však měly snižovat na nulu. „Vše nasvědčuje tomu, že vážnější nebezpečí je pouze teoretické,“ poznamenal vedoucí technického oddělení městského úřadu František Tvrdík. „Pokud vše poběží hladce, je možné, že se stihne původní termín. Jistá komplikace to však je,“ dodal Tvrdík.

V případě, že by se datum skutečně odsunulo, jednalo by se podle vedoucího technického oddělení pouze o dny či týdny.
Komín by měl být odtřelen unikátní metodou. Nebude položen, ale pomocí časovaných rozbušek se zhroutí na své základy.