„Na tyto práce plynule navazuje firma TES Čáslav, spol. s r.o., která vyhrála veřejnou zakázku na opravu povrchů vozovky a chodníků, kde bude použita žulová dlažba a staré lampy veřejného osvětlení budou nahrazeny historicky laděnými lucernami,“ uvedlo vedení města.

Opravy končí na začátku ulice Jana Roháče z Dubé, která vede do středu pěší zóny. Tam se rekonstrukce odehraje s největší pravděpodobností v příštím roce. Výše vysoutěžené zakázky je přes 3 miliony korun, práce by měly být hotové do poloviny října letošního roku. „Současně bude v parku umístěna retenční nádrž na zachycování dešťové vody ze střech, která bude sloužit k závlaze parku,“ uvedli představitelé města.

U vzrostlých lip budou umístěny pojízdné mříže, aby při opravách silnice neutrpěly škodu kořeny stromů. Díky opatření mají mít stromy i více přirozené vláhy.