Myšlenka vytvořit zvon pro kostel sv. Jakuba vychází z faktu, že kostelu od druhé světové války zvony zcela chybí, což ostře kontrastuje se skutečností, že Kutná Hora má dlouhou zvonařskou tradici. „Důležitým pozadím vzniku této myšlenky je právě probíhající oprava západního průčelí a věží kostela," uvedl arciděkan Jan Uhlíř, který je v pracovní skupině jako zástupce Římskokatolické farnosti arciděkanství Kutná Hora, majitele kostela. „Oprava s sebou přinesla mimo jiné zvýšený zájem veřejnosti, který přirozeně vyústil v časté otázky po zhotovení nového zvonu a jeho zavěšení na místo jeho předchůdců," poznamenal arciděkan.

Zamýšlený zvon nebude žádný drobeček. Bude vyroben ze slitiny mědi a cínu a odhaduje se, že by mohl vážit až 3,5 tuny. Nyní je však celý záměr v začátcích. „Uvažujeme o velikosti zvonu, o výběru zhotovitele a dodavatele zvonu, o způsobu osazení na věž. Pohráváme si i s myšlenkou zvon na věž dopravit historickým postupem," podotkla Soňa Telecká, technická správkyně památek farnosti. Tradiční způsob vyzdvihnutí zvonu by znamenal velkou slavnost, do které by se mohla zapojit i veřejnost. Lidé by přinášeli protizávaží, která by pak pomohla dostat zvon na jeho místo. Problémem by se ale mohla stát velká váha zvonu. „Technickou proveditelnost tohoto plánu momentálně prověřujeme," doplnila Telecká. Pokud by se věc ukázala jako nereálná, pomohla by zvonu do zvonice moderní technika.

To je ale v tuto chvíli pouze snem a myšlenkou do budoucna. Nejprve se budou muset na zvon získat peníze. Potřebná částka je odhadována až na 3,5 milionu korun a skupina ji chce získat pomocí veřejné sbírky. Ta bude bude oficiálně zahájená příští týden v sobotu od 18 hodin v rámci slavnostního koncertu přímo v kostele sv. Jakuba. „Pro slavnostní vyhlášení sbírky jsme zvolili příležitost koncertu pořádaného k 170. výročí sborového zpěvu v Kutné Hoře. Domníváme se, že se jedná o symbolické spojení," uvedla předsedkyně pracovní komise Malvína Krepsová. Na koncertě vystoupí Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, Kutnohorský komorní orchestr a soubor Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou.

Zájemci, kteří budou chtít na zvon pro kostel sv. Jakuba přispět, budou mít několik možností. Podpořit sbírku budou moci prostřednictvím převodu peněz na bankovní účet. Dále budou moci zaslat dárcovskou SMS a k dispozici budou i klasické pokladničky. Ty mají stylový tvar zvonu a bude jich celkem šest. Čtyři budou umístěny stabilně. Dárci je najdou v kostele sv. Jakuba, v chrámu sv. Barbory, v Městské knihovně Kutná Hora a v pobočce spořitelny v Kutné Hoře. Dvě pokladničky pak budou putovní a budou k dispozici při různých akcích konaných na podporu sbírky.

O zvonech na Jakubu

Vysoká věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře sloužila od svého vzniku až do první poloviny 20. století mimo jiné jako zvonice. Nejslavnější jakubský zvon, Vorel, později Vavřinec, byl odlit již v roce 1478 Ondřejem Ptáčkem a jeho hlas zněl po širém okolí téměř nepřetržitě až do druhé světové války. Tehdy byl roku 1942, zrekvírován pro válečné účely. Od té doby je svatojakubská zvonice prázdná.