Světový den zdraví připadá oficiálně až na 7. dubna. My na Masaryčce jsme trochu předbíhali a již nyní se zabývali ochranou lidského zdraví, příčinami některých onemocnění a poskytováním první pomoci. Učili jsme se správné hygieně rukou, zdravé životosprávě, udržování fyzické i duševní kondice. Seznámili jsme se s vlivem návykových látek, poruchami příjmu potravy a s dalšími zajímavými problémy.

Učitelům pomáhali odborní poradci - externisté z různých oblastí. Velmi si jejich nasazení a ochoty zapojit se do osvětové práce ceníme. Přednášet o psychohygieně a o zvládání náročných situací přijela Veronika Waneková, psycholožka z Poradny pro lidi v tísni. Nácvik první pomoci vyzkoušeli páťáci a šesťáci s Michaelou Němečkovou, ředitelkou Oblastního spolku Českého červeného kříže v Kutné Hoře.

O důležitosti správného mytí rukou a prevenci žloutenky jsme si povídali s vedoucí protiepidemického oddělení Okresní hygienické stanice v Kutné Hoře Andreou Bobkovou a její kolegyní. Praktická zkouška kvality mytí, která probíhá se speciálním gelem pod UV lampou, sklidila u dětí obrovské nadšení.

Sedmý roční vyslechl informace o infekčních chorobách a dále velmi zajímavé povídání o náplni práce pracovníků Zdravotnické záchranné služby. Paní Dana Němečková vysvětlovala, co se děje pro přijetí tísňového volání na linku 155, a zdůraznila trestněprávní dopady jejího zneužití.

Ani cizí jazyky jsme nevynechali, vždyť jsme ve škole! Osmáci se věnovali sestavení cizojazyčných potravinových pyramid. Deváťáci prezentovali výsledky své dlouhodobé práce zaměřené na výskyt a význam vitamínů a sacharidů pro lidský organismus.

Sportovní aktivity si užila děvčata při aerobiku s mistryní ČR v aerobiku a zároveň žákyní školy Eliškou Pěgřímkovou a s další naší úspěšnou sportovkyní Ivetou Koutovou. Chlapci se zapotili při posilovacím tréninku v hale Bios. Výtvarná díla, která dnes vznikla, nám budou ještě dlouho připomínat bezvadný den, kdy jsme atraktivní formou nabyli plno nových vědomostí.

žáci a učitelé ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora