Přirozený přírůstek obyvatelstva byl dokonce za uplynulé období pasivní. Narodilo se sice 356 dětí, zemřelých obyvatel ale bylo o 72 více, tedy 428. Do plusových čísel dostali křivku ti, kteří se na okres přistěhovali. Bylo jich 180. Kutnohorsko je druhým nejméně lidnatým okresem v kraji. Méně lidnaté je jen Rakovnicko.