Poplatky můžete uhradit raději převodem. „Všechny důrazně žádáme, aby osobně navštěvovali úřad pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odkladu. Dodržováním těchto pravidel přispějete k ochraně svého zdraví i k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu,“ uvedlo město.