Nutnost navýšit počet úředníků souvisí s novelizací zákona o přestupcích, která vstoupí v platnost právě 1. července. Nový přestupkový zákon sjednocuje právní úpravu odpovědnosti za správní delikty fyzických a právnických osob. Nově tak bude přestupek zahrnovat vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty.

Nový zákon zároveň komplexně upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy sankcí a pravidla pro jejich ukládání včetně řízení o přestupku. Pro úředníky však mnoho zjednodušení nepřinese. Naopak, bude znamenat větší administrativní zátěž.

„V důsledku této legislativní změny dochází k zásadním změnám v oblasti pojednávání přestupků. Na odbor, kde se přestupky projednávají, tak vznikne obrovský nápor, řekl starosta Kutné Hory Martin Starý s tím, že další nezanedbatelnou skutečností je fakt, že pod Městský úřad Kutná Hora - odbor správní spadá dalších dvanáct obcí, jejichž přestupky jsou zde projednávány.

Nový zákon podle něj zároveň určuje také vyšší vzdělanostní požadavky, kdy by pracovníci nově měli mít vysokoškolské vzdělání právního směru. Tajemník městského úřadu by měl vypsat na obsazení nového pracovního místa výběrové řízení. Na městském úřadě se přitom nejedná o jediné navýšení počtu úředníků. Nedávno byla obsazena také nová pracovní pozice na odboru dopravy a silničního hospodářství.