Jak jsme již na stránkách Kutnohorského deníku informovali, poslední vážný úraz se na srázech před bývalým lomem v blízkosti Vrbova mlýna stal na začátku letošního dubna. Mladý muž musel být po pádu do rokle dokonce letecky transportován do traumacentra pražské nemocnice Královské Vinohrady.
Pro člověka neznalého místních poměrů ale může být vycházka po pěšině z lokality V Hutích do Poličan životu nebezpečná celá, a to se nemusí pouštět ani do horolezeckých výstupů. Na jedné straně je totiž lemována prudkým srázem, na který však neupozorňuje ani jedna výstražná cedule.

„Chodí tam hodně lidí z Poličan a nic neupozorňuje na to, jak je místo nebezpečné. Určitě by stálo za to tam nějakou výstrahu umístit, aby se neopakovalo to, co se stalo mému synovi. Aby si lidé dávali větší pozor,“ řekla Ivana Radová, matka zraněného mladého muže.

Úředníci města na podnět Kutnohorského deníku nakonec zjistili, že se skutečně jedná o pozemek ve vlastnictví Kutné Hory, které za něj tudíž nese odpovědnost.

Podle informací Jaroslavy Kocourkové z městského úřadu má v současnosti lesní parcelu v pronájmu společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora. A právě její ředitel Stanislav Peroutka úředníkům přislíbil osadit místo co nejdříve výstražnými cedulemi.

„Myslím si, že je to docela dobrý nápad. I když strach o děti budeme mít pořád,“ reagovala na novinku Jana z Poličan.