„Na všechny mše svaté je kvůli omezené kapacitě kostelů nezbytná registrace. Registrovat se lze na webových stránkách farnosti www.sedlec.info, kde je ta úplný výčet bohoslužeb, nebo na čísle 327 561 143,“ potvrdila Radka Krejčí z Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec.

Na Štědrý den bude mše svatá slavena od 16 hodin v sedlecké katedrále. „Určena je především rodinám s malými dětmi. Ve stejném dni bude v katedrále slavena také „půlnoční“ mše svatá od 21.30 hodin,“ doplnila Krejčí.

Boží hod vánoční

Na Boží hod vánoční 25. prosince budou mše svaté slaveny také v ostatních kostelích, které spadají pod sedleckou farnost: v malínském kostele sv. Štěpána v 8 hodin, v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v 9.30 hodin a v církvickém kostel sv. Vavřince v 11 hodin.

„Lidé budou mít rovněž možnost individuální návštěvy jesliček v sedlecké katedrále, a to 24. prosince od 13 do 15 hodin a 25. prosince od 14 do 16 hodin,“ dodala Radka Krejčí a připomněla, že z důvodu nařízení vlády jsou památky spravované Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec, tedy katedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel Všech svatých s kostnicí od pátku 18. prosince do odvolání uzavřeny.

Přístupné budou na Štědrý den i kostely v Církvici a Jakubu, shodně od 15 do 16.30 hodin. Jakubský kostel budou moci lidé navíc navštívit i na první svátek vánoční od 14 do 16 hodin.

Stejné služby nabízí také druhá kutnohorská farnost, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Kromě rezervačního systému připravuje pro věřící možnost sledování bohoslužeb on-line i zpřístupnění chrámu svaté Barbory pro návštěvu jesliček a osobní modlitbu. Na Štědrý den odpoledne tam bude navíc znít varhanní hudba a četba z Bible.

Jesličky v kapli

Kostel sv. Jakuba zůstává kvůli probíhajícím opravám uzavřen. „Návštěva chrámu sv. Barbory bude možná na Štědrý den od 14 do 17 hodin a v následujícím dni, v pátek 25. prosince od 14 do 16 hodin. Lidé se tam budou moci zastavit k tiché modlitbě a zhlédnutí jesliček. Ty budou umístěny v Hašplířské kapli, napravo od hlavního oltáře,“ uvedla za farnost Julie Němcová. …2

„Na Štědrý den v 15, 15.30 a v 16 hodin tam arciděkan Jan Uhlíř přečte úryvek z vánočního evangelia a nabídne k němu krátké zamyšlení,“ dodala Němcová s tím, že arciděkanovo slovo doprovodí vánoční skladby a varhanní improvizace v podání Viktora Darebného a slavnostní fanfáry, které přednese trumpetista Vojtěch Hylský.

Půlnoční mše svatá bude v chrámu sv. Barbory slouže-na ve dvou časech: 24. prosince od 21.30 hodin a o půlnoci z 24. na 25. prosince. Na Boží hod vánoční bude slavnostní bohoslužba ve Svaté Barboře rovněž ve dvou časech, od 9 a od 10.30 hodin.

„Omezení počtu osob bohužel neumožňuje na bohoslužby volný přístup. Pro mše svaté, u kterých se očekává vysoká účast, je proto připravena interaktivní tabulka, ve které si mohou zájemci rezervovat místo. Dostupná je na www.khfarnost.cz. Vybrané mše svaté budou také v přímém přenosu přenášeny na kanálu YouTube,“ připomněla Němcová.

Přenos z chrámu svaté Barbory bude možné sledovat v tyto dny a časy:
čtvrtek 25. prosince Boží hod od 9 hodin
neděle 27. prosince Slavnost Svaté Rodiny od 9 hodin
čtvrtek 31. prosince Silvestr od 16 hodin
pátek 1. ledna Nový rok od 9 hodin
neděle 3. ledna Tři králové od 9 hodin