I ti, co o příspěvek žádat nebudou, by ale měli mít reklamní poutače schválené ze strany města.

„Každý vlastník nemovité kulturní památky i nemovitosti v městské památkové rezervaci má ze zákona povinnost při osazení vývěsních štítů, reklamních poutačů či jiných reklamních zařízení si vyžádat závazné stanovisko odboru památkové péče Městského úřadu Kutná Hora a to bez ohledu na to zda bude žádat o příspěvek na reklamní zařízeni či ne,“ vysvětlila Věra Janatová z odboru památkové péče, školství a kultury.

Podnikatelé, kteří si o příspěvek žádat budou, musí doložit několik dokumentů včetně čestného prohlášení o tom, že nemají dluhy.