„Dokončení opravy této trati s velkým turistickým potenciálem ještě před začátkem letních prázdnin bylo naší prioritou. Součástí opravných prací bylo například i zřízení bezstykové koleje, která zajistí komfortnější a plynulejší jízdu vlaků. Díky sanaci a očištění skal došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Opravovaný úsek začíná hned za železničním přejezdem ve Zruči nad Sázavou, pokračuje přes Kácov a známý most přes Sázavu v Ratajích do Ledečka. Opravy začaly na podzim 2018. V první řadě bylo nutné sanovat a zabezpečit nestabilní skály, opravit mostní objekty i opěrné zdi. Následovalo vyčištění štěrkového lože a pokládka železničního svršku.

Stavebně šlo o dvě části rozdělené Kácovem. V první se mimo jiné opravilo celkem 21 přejezdů, skály se očistily od náletových dřevin a narušených hornin a opravila nástupiště na pěti zastávkách. Ve druhé části se opravy dočkalo dalších 15 úrovňových křížení a nástupiště na šesti zastávkách.

Velmi náročné bylo opět čistění skal, obnova opěrných zdí a náhrada některých můstků a propustků. Samostatnou kapitolou pak byla oprava železniční stanice Kácov, kde se mimo jiné vyměnil železniční svršek ve dvou staničních kolejích, opravilo šest výhybek a nástupiště.

Kvůli nedostatečnému prostoru pro umístění tradičních betonových pražců a malým poloměrům oblouků se zde při opravě využily jednak ocelové Y pražce a jednak kolejnice s vyšší kvalitou oceli, které lépe odolávají nápravovým tlakům. Z celkových 30 kilometrů jsou ocelové Y pražce prakticky na polovině délky opravované tratě.