Hra na varhany se začne od příštího školního roku vyučovat na Základní umělecké škole v Kutné Hoře. Otevření nového studijního oboru umožnilo bezplatné zapůjčení píšťalových varhan patřících městu Kutná Hora.

Varhany, dříve umístěné v obřadní síni Vlašského dvora, musely být letos v rámci rekonstrukčních prací kompletně rozebrány a přesunuty. „Nechtěli jsme, aby jen tak někde ležely a napadlo nás podpořit mladé muzikanty v Kutné Hoře. Je důležité, aby nám vyrostla nová generace varhaníků,“ objasnil rozhodnutí města místostarosta Kutné Hory Václav Vančura.

Zatím rozebranému nástroji již byla na škole vyčleněna větší místnost, kde by se současně s ohledem na proporce nástroje mohly konat rovněž koncerty pro veřejnost. „Jeden slavnostní koncert uspořádáme ihned po sestavení nástroje,“ uvedla ředitelka školy Marie Ptáčková.

Že to však se sestavením obřího nástroje není zrovna jednoduché, ukazuje nejen doba, po jakou bude kompletován – celé dva týdny, ale ani nezanedbatelné finanční náklady,“ doplnila Marie Ptáčková.

„Jsme však nesmírně rádi, že naše děti dostaly možnost učit se na tento jinak méně dostupný nástroj. Předpokládáme, že o výuku bude velký zájem. Je však potřeba upozornit, že má smysl až pro zdatnější pianisty,“ dodala učitelka Kateřina Škardová. Ta bude mít mla〜dé varhaníky na starosti .