Podle čáslavské radnice by s jeho odsouhlasením zaniklo právo na doměření poplatků původcům odpadu, které začal přiznávat svým rozhodnutím Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) a nepravomocně přiklepl Čáslavi zmíněnou velkou sumu. Město pokračuje ve svém boji proti návrhu a nyní i zveřejnilo materiál, kde svůj postoj vůči celé situaci emotivně popsalo.

Text se jmenuje Desatero mýtů. Zveřejněn byl při mimořádném zasedání zastupitelstva a město v něm silně kritizuje společnost AVE CZ, která skládku provozuje, nešetří ale ani vládu České republiky.

Místostarosta Martin Horský uvedl, že text, který je dostupný i na webových stránkách města, obsahuje pouze informace o vývoji kauzy – jak prý dříve slíbili. „Vyvrácení deseti mýtů reaguje na tendenční články, které byly vydávány víceméně v jeden okamžik. Proto jsme udělali tento dokument, aby i člověk, který se v tom úplně neorientuje, pochopil jádro problému,“ sdělil čáslavský místostarosta.

Na adresu společnosti AVE CZ hovoří desatero mimo jiné o údajném porušování zákona o odpadech. V jednom z tvrzení – konkrétně u rozebírání „mýtu“ s číslem 4 – uvedlo vedení města, že provozovatel skládky, společnost AVE CZ odpadové hospodářství, evidoval jako konstrukční prvky i nebezpečný odpad navážený na skládku v Čáslavi z ostravských lagun. „…Skončilo zde více jak 10 tisíc tun tzv. nadsítného. Za uložení tohoto nebezpečného odpadu nebyl oprávněnému příjemci uhrazen poplatek za uložení odpadu na skládku. Na to máme asi zapomenout,“ stojí v prohlášení.

AVE CZ se tomu brání. „Seznam druhů odpadů, které jsou vhodné k využití jako konstrukční prvky, není otázka libovůle provozovatele skládky, ale přesně ho definuje a schvaluje krajský úřad. I proto mohou být na skládce využity například inertní odpady pocházející ze sanací. Právě řízené skládky nebezpečného odpadu mohou garantovat, že jsou při nakládání s těmito odpady dodržována všechna bezpečnostní opatření bránící jakémukoli ohrožení životního prostředí nebo veřejného zdraví a bezpečnosti,“ uvedla mluvčí společnosti Pavla Ivácková.

Nařčení z porušování zákona společnost kategoricky odmítá. „AVE CZ odmítá tendenční a politicky motivovanou prezentaci některých zástupců města, jíž se snažili přesvědčit veřejnost, že AVE CZ svým jednáním porušovala zákon o odpadech,“ konstatovala mluvčí.

Ostatně společnosti se nelíbí i další výroky města. A podnikne proti nim i kroky. „Na zastupitelstvu zazněla řada závažných obvinění, jejichž právními důsledky se budeme dále podrobně zabývat,“ potvrdila Ivácková. Firma je podle ní přesvědčena o správnosti svého právního výkladu povinností, které vyplývají ze zákona o odpadech a související legislativy. „Rozdílné postupy příslušných správních orgánů jsou nyní přezkoumávány ministerstvem životního prostředí, správními soudy i Nejvyšším správním soudem,“ podotkla.

O samotném pozměňovacím návrhu, který je jakýmsi základem konfliktu, bude jednat Senát ČR. Martin Horský věří, že jej senátoři vrátí poslanecké sněmovně. „Věřím, že ta bude muset znovu hlasovat, že během té doby dokážeme všem dostatečně vysvětlit, jak to doopravdy je, a nikdo se nebude chtít podílet na schválení tohoto zákona,“ řekl. „Pokud to nebude včas vyměřené, tak se to dostává do promlčení – a město pak bude mít zpětně menší příjmy,“ dodal místostarosta.