Ke vzniku kostela Matky Boží v ulici Na Náměti se váže jedna z nejhezčích kutnohorských legend. Dnes je to legenda jiná, o léta, zřejmě zapomenutém, zanedbávaném parku. Půvabné místo v centru města je mimo nejčastější turistické trasy. A míjí ho svým zájmem i kutnohorský městský úřad.

Nakonec zřejmě nepadne zeď, ale právní výklad

„Park je v hrozném stavu, teď se začala rozpadat i jedna z jeho vnějších zdí na křižovatce ulic Rudní a Uhelná. Na jednom konci se zeď naklání, na druhém zeje díra,“ postěžovala si Petra Slavíková z Kutné Hory, která po této ulic takřka denně prochází. Skutečnost, že vedoucí technického oddělení města Kutná Hora František Tvrdík po seznámení s problémem neoznačil stav za havarijní, by ještě nebyla tak zajímavá.

V prvním telefonátu totiž označil celou záležitost za problém římskokatolické farnosti, která by měla být vlastníkem areálu. Oslovený kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř však byl zcela jiného názoru. „Na základě právního rozkladu, který máme k dispozici, je na základě zákona město zodpovědné za péči o areály hřbitovů,“ vysvětlil právní hledisko římskokatolické farnosti Jan Uhlíř. A právě parčík kolem kostela hřbitovem kdysi skutečně byl. K odpočinku ale dnes podle mnoha občanů příliš neslouží. Ve zdech jsou díry, areál dětského hřiště je v dezolátním stavu. Teď však již začíná být mnohem zřejmější proč.
„To je zajímavý právní poznatek musíme provést vlastní rozbor a na jeho základě se rozhodneme co dál,“ reagoval na poznatek kutnohorského faráře František Tvrdík.

Podle slov jednoho z oslovených občanů je zajímavé, že město po tolika letech vlastně ani neví, za co nese odpovědnost a za co ne. „U kolika dalších míst v Kutné Hoře budeme čekat až se začnou rozpadat?“ uzavřel nejmenovaný občan.