ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Fond pro Kutnohorsko zřízený Nadačním fondem Eduzměna nabízel peníze pro organizace na nákup vybavení pro on-line výuku žáků ze znevýhodněných sociálních podmínek. Jaký byl o tyto prostředky zájem, kolik žádostí jste dosud obdrželi a vyřídili?
V první řadě bych chtěla uvést, že Fond pro Kutnohorsko má sloužit k podpoře distančního vzdělávání dětí na Kutnohorsku, čerpání na nákup vybavení pro online výuku je jen jednou z možností, jak finance použít. Zatím komise fondu obdržela 25 žádostí, z čehož se většina týká techniky potřebné pro dálkové spojení žáků a učitelů. Celkově jsme jich doposud schválili 19, ostatní ještě řešíme. Většina z těchto žádostí není zaměřena na pomoc jen jednotlivci, instituce většinou hromadně žádají o částku, ze které se pak hradí podpora směřující k vícero rodinám či učitelům. Dopad je tak mnohem širší, jen dosavadní příspěvky na pořízení digitální techniky se reálně týkají přibližně šedesáti rodin.

Kolik a jaké vybavení jste nakoupili?
Nákup neprovádíme my, ale samotní žadatelé, kterým z fondu poskytneme finanční příspěvek. Nejčastěji nás žádají o finance na notebooky, tablety a příslušenství umožňující připojení k internetu. V menší míře se objevily i žádosti o příspěvek na mobily a neomezené tarify, které umožní učitelům udržovat adekvátní kontakt se žáky, aniž by k tomu museli používat své soukromé telefony a hradit náklady ze svých peněz. A přispěli jsme i na psací potřeby a výtvarné pomůcky, které dětem za normálních okolností poskytovala při výuce škola. Doposud jsme takto mezi organizace rozdělili bezmála 600 000 korun.

Instituce mohou žádat i o peníze na nemateriální výbavu, například na organizování příměstských táborů. Jak lze peníze dále využít?
Nehmotná podpora může mít celou řadu podob. Může jít například o financování doučování dětí, pro které z nejrůznějších důvodů představuje dálková výuka problém, letní akce a speciální projekty pro děti či vzdělávání učitelů a ředitelů v oblastech klíčových pro efektivní zvládání situace tohoto typu, jakými jsou třeba individualizace výuky či posilování spolupráce pedagogického sboru. Zřizovatelé i vedení škol mohou dále získat podporu při tvorbě krizových plánů, které jim v budoucnu pomohou lépe se vypořádat s podobně nenadálými okolnostmi. Mimo jmenovaných příkladů jsme otevřeni dalším návrhům, důležitým kritériem však pochopitelně zůstává souvislost s distanční výukou.

Máte dosud žádosti o peníze na takové využití? 
Zatím jasně převažují žádosti o hmotnou pomoc, ale už jsme také schválili příspěvek na integrační pobyty, které dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí pomohou lépe se vyrovnat s nastalou krizovou situací a s ní spojeným stresem. A věříme, že zájem o tento typ podpory se ze strany například neziskových či volnočasových organizací zvýší, rádi jim na zajímavé programy pro děti přispějeme.

Do kdy mohou instituce žádat, jaké mohou této nabídky využít?
Žádosti mohou být podávány do 30. června s tím, že čerpat pak lze až do konce letošního roku. Zažádat si mohou mateřské, základní či střední školy, základní umělecké školy, dětské domovy, neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání nebo pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami, MAS Kutnohorsko a zřizovatelé škol v ORP Kutná Hora. Stačí jen vyplnit jednoduchou žádost, kterou zájemci naleznou na našich webových stránkách: www.eduzmenaregion.cz nebo www.eduzmena.cz.