Kvůli balíčku bylo evakuováno cca 60 osob z budovy soudu a okolních budov. Uzavřeno bylo celé náměstí Národního odboje a příjezdové cesty z postranních ulic. Na situaci dohlížela Policie ČR, dále strážníci z Městské policie Kutná Hora. Povoláni byli profesionální hasiči z kutnohorské stanice a také zdravotní záchranná služba.

11:20 hodin - Balíček objeven, probíhá evakuace. Na místo jsou povolány záchranné složky. Z Milovic vyjíždí pyrotechnici.

12:03 hodin – Všechny vjezdy na náměstí Národního odboje jsou uzavřené páskami. Stráží je společně státní policisti a městští strážníci. Evakuovaní lidé přihlíží celé situaci zpoza pásek. Zastavují se i kolemjdoucí.

12:10 hodin – Mezi přihlížejícími u pásek panuje relativní klid. Někteří o situaci žertují. Většina ale stále telefonuje blízkým. Podobně jednají i lidé, kteří situaci pozorují z domů v Husově ulici i na Rejskově náměstí.

12:15 hodin – Několik příchozích se ptá, kdy budou moci vstoupit do prostor náměstí Národního odboje. Mají tam zaparkovaná auta. Policisté jim odpovídají, že se nastalá situace se nesmí podcenit a její řešení se tedy nedá časově odhadnout.

12:29 hodin – Na náměstí se nedostane ani myš. „Teta kousek odtud bydlí. Bratr ji chtěl jít navštívit a chtěl si to zkrátit právě kolem soudu. Netušil, co se děje. Policisté ho samozřejmě nepustili, přestože jim tvrdil, že projde spodní částí náměstí a hned bude pryč," řekl jeden z přihlížejících Kutnohořanů.

12:41 hodin – Přijíždí pyrotechnici z expozitury Milovice. Na náměstí vjíždějí vrchním vjezdem, který je těsně pod křižovatkou ulic Husova a Kremnická.

12:55 hodin – Zásah v centru Kutné Hory je ukončen. Policisté sundávají bezpečnostní pásky. Nejprve padne páska u příjezdu od Kamenné kašny, posléze ze směru od jezuitské koleje a nakonec i u vrchního vjezdu. Je potvrzeno, že nešlo o bombu.

Případ ale rozhodně nekončí. Kriminalisté ohledali místo činu a zajistili stopy. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání některého z trestných činů uvedených v trestním zákoníku v hlavě II – Trestné činy proti svobodě, a v hlavě VII – Trestné činy obecně nebezpečné.

Po pachateli, který balíček vyrobil a poslal, kriminalisté intenzivně pátrají. Přivítají jakékoliv informace, vedoucí k jeho ztotožnění na lince 158, nebo na kterékoli policejní služebně. 

Policisté nemohou nikdy podcenit jakýkoli nález, který se jeví jako nebezpečný, proto na toto nebezpečí upozorňujeme všechny spoluobčany. Vždy volejte Policii ČR.

Více o zásáhu naleznete v Kutnohorském deníku 28. března