S tím, že navrhovaná změna koncepce zdravotní péče, představená ředitelem Petrem Chudomelem, počítala s přesunem akutní péče do Kolína – a v Kutné Hoře by měly zůstat například předem plánované ortopedické operace.

Šlo o reakci na nedostatek personálu, kvůli němuž je problém zabezpečit fungování po 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu, a současně o snahu využít lepší provázanost operačních sálů v Kolíně na další pracoviště a specialisty tamější velké nemocnice.

Tyhle plány však v Kutné Hoře vyvolaly nesouhlasný rozruch. Město totiž před časem převedlo svou nemocnici na kraj s tím, že rozsah poskytované péče zůstane zachován a oddělení se rušit nebudou. Z někdejší městské nemocnice se pak stala součást Oblastní nemocnice Kolín, která je akciovou společností v stoprocentním vlastnictví kraje.

O tom, jak situaci vyřešit, nyní jedná hejtmanství s představiteli radnice. Další postup by měla navrhnout pracovní skupina, v níž jsou vedle kraje a města zastoupeni i lidé z nemocnice, odborové organizace středočeských záchranářů a zdravotních pojišťoven. Po jejím druhém setkání, svolaném na krajském úřadu v úterý, se zdá, že by se mohla rýsovat dohoda. Lze to alespoň tušit ze sdělení, které o tomto jednání ve středu 6. února zveřejnil krajský úřad.

„Město Kutná Hora předložilo členům pracovní skupiny k projednání svůj návrh koncepce budoucího fungování kutnohorské nemocnice,“ uvádí tisková zpráva publikovaná na webových stránkách kraje.

Reakce hejtmanství je pozitivní. „Východisko k dalšímu jednání a velký krok vpřed,“ zhodnotil aktuální kutnohorské postoje krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). S tím, že přístup zástupců města – těmi jsou podle lednového sdělení kraje starosta Josef Viktora (ANO) a lékař chirurgie kutnohorské nemocnice Petr Geřábek – vítá.

„Pevně věřím, že již na následujícím jednání komise, které je naplánováno na 21. únor, se nám podaří společně vytvořit materiál, který by mohl být odsouhlasen všemi stranami,“ nastínil radní Bezděk představu o další činnosti pracovní skupiny vedoucí k ukončení sporů.

Očekávaným výsledkem jejího jednání je právě tohle: příprava návrhu na všeobecně přijatelné změny v kutnohorské nemocnici (a to patrně v podobě restrukturalizace zdravotní péče). Tento výstup mají následně posuzovat středočeští radní – a hlavně pak zastupitelé kraje i města.