Nejvíce postižené oblasti byly Kaňk a lokalita na Rovinách. Ke konci srpna bylo podle jednatele společnosti Stanislava Peroutky zpracováno 150 metrů krychlových souší a další asi 150 metrů krychlových čekalo na zpracování.

Celkově společnost v lesích na Kutnohorsku po loňských vedrech musela doposud zpracovat 2300 metrů krychlových souší. „Škoda je vyčíslena na 600.000 tisíc korun," uvedl jednatel. Zašlé stromy budou brzy nahrazeny novými. „Zalesnění jednotlivých holin bude provedeno v souladu s platným hospodářským plánem. Bude se tedy jednat o smrky, borovice, duby a buk," dodal Stanislav Peroutka.