Předtím, než došlo k odvolání členů dozorčích rad, provedla rada ještě dva velmi důležité úkony. Nejprve určila pověřené osoby užíváním státního závěsného znaku České republiky, a to Lenku Frankovicovou, Zdeňka Hadrovského, Martina Hlavatého, Ladislavu Krčmářovou, Zuzanu Moravčíkovou, Ivu Pospíšilovou, Danu Vepřkovou, Václava Veselého a Josefa Viktoru
Dalším důležitým úkonem bylo jmenování člena rady do funkce řízení Městské policie. Rada tak učinila v souladu z s §3 zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a pověřila Ivu Pospíšilovou řízením Městské policie Kutná Hora.

Jiří Franz na své posty rezignoval

V otázce dozorčích rad byla také přijata rezignace Jiřího France, bývalého místostarosty Kutné Hory. Týkala se členství v dozorčích radách společností, v nichž má Město Kutná Hora majetkový podíl, a to konkrétně ve Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč a.s., v Technických službách spol. s r.o., v Městských lesích a rybnících, spol. s r.o. a v MVE plus, spol. s r.o. a to ke dni 14. listopadu 2014.

K odvolání dosavadních členů dozorčích rad došlo na základě Usnesení č.1030/14 o ukončení členství v dozorčích radách ve společnostech města, v nichž je Kutná Hora stoprocentním vlastníkem.

Rada města tak odvolává
ke dni 3. 12. 2014 stávající členy dozorčích rad následujících společností.
V dozorčí radě Průvodcovské služby s.r.o. odvolává Jindřicha Bartoně, Ivo Šance, Ivana Sovu, Irenu Jelínkovou a Miroslava Šibravu.
Z dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. odvolává Jiřího Vaňka, Ivo Šance, Pavla Bezoušku, Zdeňka Jiráska a Petra Němce .
Z dozorčí rady společnosti Technické služby s.r.o. Miroslava Vaníčka, Jana Hnízda a Petra Jeřábka .
Z dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky s r.o. Jindřicha Bartoně, Ivo Šance, Michaelu Bartoškovou a Jiřího Vaňka.

Podle slov z kanceláře tajemníka Kutné Hory noví členové dosud nejsou známí. „Nové členy dozorčích rad navrhne Rada města Kutná Hora na svém příštím jednání, které se uskuteční 3. prosince," uvádí kancelář tajemníka Tomáš Hobla. Po té budou ještě nově navrhovaní členové schváleni zastupitelstvem města, jehož zasedání se bude konat 16. prosince 2014.

Noví členové do konce roku

V dozorčích radách společností vlastněných městem se obvykle objevují místostarostové i starosta. Bylo tomu tak i v minulém volebním období a předpokládá se, že tomu tak bude i v tom následujícím.

Dá se tedy očekávat, že se zde objeví jméno nového starosty Martina Starého, místostarostky Zuzany Moravčíkové či místostarosty Josefa Viktory. Změny v dozorčích radách, které přicházejí zároveň s novým vedením města, jsou zcela běžným postupem.

Na zasedání také Rada města pověřila vedení města připravit zprávu pro jednání Rady města Kutná Hora ke jmenování zástupců města do sdružení Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora, Mikroregion Kutnohorsko, Sdružení Česká inspirace, Sdružení České dědictví UNESCO, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.