Zřejmě nejvýraznější změnou, se kterou návrh přichází, je zrušení položky Calendaria Cuthna v rámci příspěvkového programu Města Kutná Hora, respektive zrušení kategorie takzvaných středních grantů.

Zůstaly by jen malé granty do 5000 korun a pak ty velké, které by ale byly „zastropovány“ částkou 100 tisíc korun. „Akce, které jako město chceme podporovat, například Královské stříbření nebo Veteran Rallye, by finanční prostředky dostávaly přímo z rozpočtu a nemusely by už v grantech soutěžit,“ vysvětlil Šnajdr.

Skupina ale přišla i s další novinkou. Hodnocení by při přerozdělování grantů už neprováděla celá kulturní komise, neboť tři čtvrtiny z jejího složení jsou sami žadatelé, ale pouze pět hodnotitelů z řad kulturní komise, kteří o žádný grant nežádají.

Další podstatnou změnou by mělo být to, že se z grantového systému vyřadí příspěvkové organizace a také Galerie Středočeského kraje (GASK). „Jde o významného partnera a měli bychom s ním spolupracovat. Ale pojďme s GASK uzavřít rámcovou smlouvu o spolupráci,“ doplnil Šnajdr s tím, že i galerie by byla financována v rámci rozpočtu.