Vcházet a vycházet z chrámu se sice bude stejným portálem, cesty pro vstup a východ návštěvníků jsou ale odděleny. Důvodem změn je dlouhodobý nárůst návštěvníků Barbory. „Chrám svaté Barbory je stále oblíbeným cílem turistů z celého světa. Ve srovnání návštěvnosti roku 2009 a roku 2018 vzrostl počet turistů, kteří navštívili chrám sv. Barbory, o 137 tisíc osob. Dlouhodobý nárůst návštěvníků si proto vyžádal některé provozní úpravy,“ uvedla Julie Němcová z Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Podle ní uspořádání vstupních prostor severního vchodu, kudy do chrámu vcházejí a vycházejí turisté, v průběhu let přestalo vyhovovat. To zejména v létě. Proto správce chrámu, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, přistoupil k úpravě prostor severního vchodu do chrámu. „Od vstupních dveří byl na konci února odstraněn prodejní pult se suvenýry, u vchodu se nyní prodává pouze vstupné a ve vstupním portálu je oddělen směr pro přicházející návštěvníky a pro ty, kdo odcházejí,“ popsala Němcová.

Farnost se zároveň rozhodla využít sakristii pro umístění obchůdku se suvenýry a zpřístupnit ji tak veřejnosti.

Pult se suvenýry se nyní nachází ve veřejnosti dosud uzavřeném prostoru sakristie. Ta se ale i nadále používá jako zázemí kněze a ministrantů při bohoslužbách.

Návštěvníci chrámu si nyní v sakristii kromě pohodlnějšího nákupu suvenýrů mohou prohlédnout také původní barokní mobiliář a vystavené liturgické předměty. Ve spolupráci s architekty navíc farnost připravuje vybavení obchodu a vstupní prostory moderním kvalitním mobiliářem.

Kromě toho se návštěvníci mohou těšit také na modernizaci orientačního systému v interiéru chrámu. Farnost zpracovává nové textové průvodce a propagační letáčky, vzhled orientačních tabulek a také informačních cedulí v exteriéru. Následovat by měla příprava nové expozice na emporách (vnitřních balkonech).

„Práce proběhnou v dílčích etapách tak, aby nedošlo k omezení provozu chrámu,“ doplnila k těmto Julie Němcová.

Přehled návštěvnosti chrámu sv. Barbory mezi lety 2009 a 2018 let:
2009 - 187 212
2010 - 198 066
2011 - 243 925
2012 - 277 177
2013 - 264 521
2014 - 289 954
2015 - 279 595
2016 - 312 358
2017 - 340 243
2018 - 324 213