Volit si budou své kandidáty do poslanecké sněmovny.

Kutnohorská nej

V posledních volbách do poslanecké sněmovny z roku 2010 získaly prvenství v procentech voličů v našem okrese obec Třebešice a Bludov.
Bludov se může pyšnit titulem největší počet voličů vzhledem k počtu obyvatel: svůj hlas přišlo do uren vhodit 87,10 procenta voličů, a malá vesnička se tak stala z volební účasti tou nejaktivnější na Kutnohorsku.

Obec Třebešice se stala se svými 49,74 procenta voličů vzhledem k počtu obyvatel naopak tou nejlaxnější.
V Bludově nedali voliči kandidátům jediný preferenční hlas. Co do počtu preferenčních hlasů byly Třebešice „úspěšnější": zde jich zaznamenali rovných šestapadesát.

Kutnohorský deník se vydal na návštěvu do těchto obcí, aby zjistil, jak se tam žije 
v předvolebním období? Budou Bludovičtí i tentokrát těmi nejaktivnějšími? A pokusí se obyvatelé Třebešic napravit si reputaci?

Slovo volby má silnou moc: někteří před ním utíkají

Třebešice. Tak tady měli v roce 2010 na Kutnohorsku nejnižší volební účast, běží mi hlavou. Jsme v Třebešicích
a psi nás vítají značně nedůtklivě. Jakpak asi zareagují lidé? A navíc až se dozví, že se jdeme vyptávat na tak ošemetné téma, jakým jsou volby.

Hned na vývěsní tabuli 
u obecního úřadu nás z plakátu vítá rozesmátá tvář kandidáta komunistické strany. Jak je vidět, na volby se zde již pomalu, ale jistě připravují. Hledím na tabulku, která označuje budovu obecního úřadu, 
a představuji si, jak právě tímto vchodem budou za měsíc vstupovat první voliči s obálkami v ruce. Bude jich letos více než před třemi roky?

Síla slova

U přilehlého dětského hřiště, na místě určeném k posezení, vysedávají dva místní občané. Blížíme se k nim a čekáme, jestli se potvrdí naše obavy.
„Dobrý den. Můžeme se zeptat, jak zde u vás probíhají všeobecně volby?," táže se kolegyně Lucie Špačková a já si nemohu nevšimnout, že jednomu z mužů se v očích zračí nedůvěra a obava, co se to na něj chystá. „Volby? Tak to ne," prohlašuje rezolutně a odchází. Jak je vidět, slovo „volby" má silný účinek. Pro některé jedince je to silně ožehavé téma, ke kterému se otáčí zády.

Budova třebešického úřadu, kde již 25. října vhodí první voliči do uren své hlasy.

Druhý muž je o něco sdílnější. Navzdory skutečnosti, že v Třebešicích byla v roce 2010 volební účast pouze 49,74 procenta, tohoto občana členové komise v říjnu u voleb podle jeho slov určitě uvidí. „Volit chodím pravidelně, půjdu i letos," řekl nám přesvědčivě, ale zároveň se shýbá pro kolo a odchází s upozorněním, že pospíchá.

Cestou dále potkáváme muže, který vychází ze dveří vedoucí na dvůr jednoho z domů a chystá se sednout do své felicie. Obracíme se na něj s nadějí, že až uslyší téma, nešlápne prudce na plyn. A vida – jsme úspěšné. Navzdory všem tvrzením i on přikyvuje, že letos k volbám určitě půjde. „Je to jediná možnost, jak něco změnit," dodává své stanovisko a potvrzuje, že samozřejmě ví, co si o volbách myslí jeho známí: jak je vidět – toto téma není pro lidi mrtvé, jen snad trochu choulostivé na to, aby se o něm vybavovali s cizími lidmi na ulici.

Politika 
nad půllitry?

Procházíme obcí s konkrétním cílem: naleznout nějakou místní hospůdku, kde bychom si kromě objednání teplé polévky mohly také popovídat. Vždyť kde jinde muži rokují 
o politice než nad půllitrem našeho tekutého chleba? Hospodu nenacházíme. Spásu se rozhoduje kolegyně najít u jedné ze svých známých, které zde bydlí. Není přeci problém zajít na kávu a popovídat si na toto téma.

Klára Cempírková je sdílná. Sice se od ní dozvídáme, že v obci žádnou klasickou hospodu nenajdeme, ale ona sama nám prozradí, že letos se k volbám do poslanecké sněmovny určitě chystá také. „Za poslední roky jsem byla volit asi třikrát, půjdu i letos," dodává.
A pak, že v Třebešicích je voličů málo! Z našich čtyř minimálně tři členové komise uvidí. 

Volební místnost se ukrývá v budově třebešického obecního úřadu.

Když někde něco nefunguje, starosta se to dozví druhý den na návsi

Třebešice. Procentuální prvenství v pasivitě při posledních volbách do poslanecké sněmovny si Třebešice drží jen těsně. V těsném závěsu je totiž obec Vlačice. Třebešice dostaly ve volební účasti na 49, 74 procenta a Vlačice jsou o dvě setinky lepší. Třebešický starosta obce Jaroslav Havránek prozradil, že tamní obyvatelé tradičně více volí spíše levicově orientované strany a že o letošní předčasné volby zatím mají zájem. „Je však jen měsíc před volbami a na plakátovací ploše v centru obce je bohužel jen jeden volební plakát, a to kandidáta KSČM," poukázal starosta. „Nepamatuji se třeba, že by naší obec v době před volbami navštívil některý z kandidátů, věcně pohovořil na setkání s občany a vysvětlil program," zdůraznil.

Tato skutečnost vede i k jeho úvaze, proč obec zůstává vůči volbám laxnější. „Domnívám se, že život v malých obcích zůstává ve stínu velké politiky a malé obce 
s počtem obyvatel do 250 jsou 
z mého pohledu dlouhodobě na okraji zájmu," uvedl starosta. „Navíc, lidé jsou již unaveni z nepřeberného množství volebních slibů, 
a také je zde i poměrně velké procento nezaměstnanosti. Nedivím se, že obyvatelé v každodenním shonu tak nějak politiku odsouvají na okraj," dokončil myšlenku Jaroslav Havránek.

Kvalita života na malých obcích podle jeho slov je především na bedrech místní samosprávy 
a také krajské reprezentace. „Jak obec funguje, se mohou občané přesvědčit prakticky okamžitě, 
a když něco nefunguje, tak se to starosta dozví druhý den na návsi," doplnil třebešický starosta, který ač sám volby nijak zvlášť neprožívá, ještě nikdy je nevynechal a ostatním lidem říká: „Běžte volit! Pokud nepůjdete, nenadávejte."

Jaroslav Havránek zároveň připustil, že Třebešice si nemají nač stěžovat. „Jsme obcí, kde máme vybudován vodovod a kanalizaci, autobusové spojení funguje, máme vlastní vlakovou zastávku, máme tedy dobré spojení především do Prahy. To mnoho obcí naší velikosti říci nemůže," vyjmenoval.
A jak vypadá organizace voleb v obci? Volební místnost je zde umístěna v budově obecního úřadu, v místnosti bývalé školní třídy. Složení volební komise je zde až na malé změny stálé. „Činnost komise se již tradičně neobejde bez zázemí s občerstvením, které si členové komise připravují sami. Není tedy ani výjimkou, že člen komise – muž zajistí či připraví chutné pohoštění pro celou komisi," uzavřel své povídání Jaroslav Havránek.


Obec Bludov měla při posledních volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 nejvyšší procento účastnosti vzhledem k počtu obyvatel.

 

Pro občany jsou volby zpestřením poklidného života

Bludov. Někdo by řekl, že 
v obci, kterou tvoří několik domečků, dávají lišky dobrou noc. V našich očích je to malebná vesnička, kde na návsi se domky stojící na hrázi místního rybníka odráží v hladině vody.

Podle informací z internetových stránek obce zde žije kolem třicítky obyvatel s trvalým pobytem. K volbám do poslanecké sněmovny jich 
v roce 2010 přišlo 87,10 procent z celkového počtu. Bludov, malá vesnička, se tak stal obcí s nejvyšší volební účasti vzhledem k počtu obyvatel.
Podle slov starosty obce Vítězslav Jirkovského se místní obyvatelé o politiku poměrně zajímají. „Já sám volit chodím, ale nijak to neprožívám," dodal starosta Bludova s úsměvem.

Politika? Žádný problém

Že politika skutečně není místním obyvatelům jedno, nám potvrzuje svými slovy Jiří Procházka. Ten si s námi nejen o volbách, ale i o místním kraji popovídal přes branku. „K volbám letos přijdu. Sice jeden hlas nic moc nezmění, ale když si to řekne více lidí a k volbám nepřijdou, tak to bude špatné," sdělil nám. Nakonec ještě ochotně zapózoval do objektivu. Pro Jiřího Procházku politika 
a řeči o ní nejsou ožehavým tématem.

Pan Jiří Procházka z Bludova půjde k volbám určitě - chodí pravidelně.

Celou obcí lze projít přibližně za tři minuty. Okouzleně hledíme na hladinu rybníka, na které plavou suché listy a dům na hrázi se v ní odráží. „Je to opravu moc pěkná vesnička, taková klidná," přemýšlí nahlas moje kolegyně Lucie Špačková a mně nezbývá než s ní souhlasit. Možná i klid je důvodem, proč si zde jeden z domů pronajal občan z Prahy, který – jak nám prozradil mezi řečí Jiří Procházka – bude z Bludova každý den do Prahy dojíždět za prací.

Cestou se zastavujeme u dominanty Bludova, kaple sv. Jana Nepomuckého, a při té příležitosti podle návodu Jiřího Procházky „zaskočíme" se podívat k budově obecního úřadu. Nad jeho vchodem stojí cedule s nápisem VOLEBNÍ MÍSTNOST. Tak sem tedy chodí nejpilnější voliči v okrese vhazovat své hlasy!

Dominantou malé vesničky Bludov je kaple sv. Jana Nepomuckého.

Půjdete volit také?

Mezi další občany, které potkáváme při naší exkurzi po Bludově, patří Josef Samek. On má trvalé bydliště v Praze a zde bylo dočasné. „K volbám letos ale určitě půjdu, zajedu si odvolit do Prahy. Volit chodím pravidelně," potvrzuje, že politická situace mu není jedno.
Bývalý školský inspektor je se životem v Bludově spokojený. Na závěr se nás nezapomíná na oplátku zeptat – asi abychom nebyly s kolegyní tak úplně „v suchu" – jestli se i my chystáme vypravit k volbám.