Po listopadovém mimořádném zastupitelstvu následovalo dohadovací řízení. Na tom se podle místostarosty Daniela Mikše přítomní shodli na nutnosti transformace, ale zároveň i na faktu, že je třeba věc důkladně připravit. „V tuto chvíli není ani jasné, jakou obchodní společností by se měla nemocnice v budoucnu stát. Zda by měla vzniknout společnost s ručením omezením (s.r.o.), nebo akciová společnost (a.s.),“ uvedl Mikš.

I proto padl na zasedání tento týden ze strany ředitele nemocnice Martina Nováka návrh, aby zastupitelé vzali na vědomí záměr transformace z příspěvkové organizace na obchodní organizaci a zároveň pověřili jeho a radní zpracováním harmonogramu jejího postupu.

Právě otázka přípravy postupu vyvolala v zastupitelstvu debatu. Někteří se ptali, jak dlouho bude řediteli příprava kroků trvat. Ale on sám nebyl v tomto konkrétní. „Co vše je k tomu potřeba připravit, to víme. Jak to ale zrealizovat, to zůstává otázkou,“ přiznal ředitel Novák.

Dosavadní děj v přeměně nemocnice na obchodní společnost

Kliknutím zvětšíte.

V tuto chvíli má prý v ruce načrtnutý seznam25 nutných bodů. Podle starosty Jaromíra Strnada ale přesný harmonogram vznikne až s pomocí odborníků. „Bude dohoda s právní kanceláří, která má s těmito přechody zkušenosti, a dá harmonogram dohromady,“ potvrdil starosta. Po vytvoření harmonogramu by pak měla následovat i jeho prezentace.

Zastupitelstvo nakonec sedmnácti hlasy vzalo záměr přeměny nemocnice na obchodní organizaci na vědomí. Tím zároveň dalo zelenou vzniku časového plánu přeměny, na kterém se tak začne naplno pracovat.